fbpx
top

Spørsmål til Justisdepartementet om returavtalen til Etiopia

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er kritiske til flere aspekter av returavtalen som ble inngått mellom norske og etiopiske myndigheter 26. januar i år. Avtalen med Etiopia skiller seg fra tilsvarende avtaler med andre land på flere punkter. Det er dessuten fortsatt mye som er uklart når det gjelder premissene for frivillig retur, kort tid før fristen som er satt til 15. mars utløper. Etter møter med flere av de sentrale aktørene på feltet i Norge og i Etiopia, har NOAS 11 konkrete spørsmål angående returavtalen til Justisdepartementet. Brevet med spørsmålene til justisminister Grete Faremo kan du lese her.