fbpx
top

Sprikende praksis for innvandringsregulerende hensyn

NOAS har sendt brev til Utlendingsnemnda (UNE) og påpekt at de i en del tilfeller legger mer vekt på innvandringsregulerende hensyn enn det Stortingsmeldingen om «Barn på flukt» legger opp til. NOAS påpeker sprik i UNEs praksis. NOAS mener også at UNE i en del tilfeller tolker begrepet «aktiv motarbeiding» urimelig vidt, med den konsekvens at innvandringsregulerende hensyn tillegges for stor vekt på bekostning av hensynet til barnets beste.

Les brevet her: Brev fra NOAS om innvandringsregulerende hensyn 28.11.2014