fbpx
top

Sparer 400 millioner i Norge – øker med 10 millioner til flyktninger «der de er»

Regjeringen anslår i revidert nasjonalbudsjett at de vil spare snaut 400 millioner kroner på reduserte kostnader knyttet til asylsøkere og flyktninger i Norge. Men bistand til flyktninger «der de er» økes kun med 10 millioner kroner.

Bevilgningen på 10 millioner kroner skal brukes til å avhjelpe den vanskelige situasjonen i Bangladesh for rohinga-flyktninger fra Myanmar. Legger vi til en liten tilleggsbevilgning på 6 millioner for å oppfylle norske forpliktelser på områder som politisk stabilisering, sikkerhet og fattigdomsbekjempelse i Afghanistan og en større bevilgning på drøyt 116 millioner til den humanitære krisen i Jemen og økt behov for humanitær bistand i Den demokratiske republikken Kongo, er samlet økning av bistand som omfatter både flyktninger og internt fordrevne på drøyt 132 millioner kroner. Det er godt under halvparten av de «utviklingshjelp-godkjente» midlene regjeringen sparer på reduserte ankomster av asylsøkere og redusert antall kvoteflyktninger til Norge.

Etter OECDs regelverk kan visse typer oppholdsutgifter til asylsøkere og flyktninger i Norge klassifiseres som utviklingshjelp (ODA) og belastes bistandsbudsjettet. Basert på oppdaterte anslag anslås de ODA-godkjente flyktningutgiftene i 2018 å bli 397,8 millioner kroner lavere enn i saldert budsjett 2018.