fbpx
top

Sparebankstiftelsen støtter aktivitet i mottak

Sparebankstiftelsen DNB gir 1, 5 millioner til aktivitetstiltak i 14 mottak i ni fylker. Mottakene drives av Norsk Folkehjelp og stiftelsen SANA/Fossnes. NOAS er koordinator for de to prosjektene: «Trening med mening» i regi av NRK/PULS-trener Yngvar Andersen i Folkehjelpas mottak og «Mosaikk i mottak» med ulike, lokalt tilpassede aktiviteter i alle 14 mottak.

Samme dag som statsminister Erna Solberg fortalte Stortinget at nå må standarden på norske mottak bli enda enklere, dro gavesjef Sissel Karlsen i Sparebankstiftelsen DNB til Dikemark mottak i Asker med en gavesjekk i veska. I mottaket, som drives av Norsk Folkehjelp, kunne hun med selvsyn konstatere at det finnes ingenting overflødig å skjære ned på. Tvert imot er flertallet av norske mottak så enkle og nedslitte at det ropes varsko fra forskere om for dårlig bokvalitet og inneklima.

Les mer om bokvalitet på asylmottak her.

Mottaksleder Arne Adolfsen på Dikemark fortalte om hvordan dagens høye ankomster og usikkerhet om mottaksplasseringer og bosetting skaper uro også hos beboere som allerede har ventet lenge i mottaket. I denne situasjonen blir alle tiltak som kan stimulere til egenaktivitet og positiv kontakt med samfunnet utenfor mottaket av desto større verdi.

Livet på vent demotiverer
Personlig trener Yngvar Andersen kjenner til hvor demotiverende livet på vent i mottak kan virke. Han gleder seg til seinere i høst å komme på bli kjent-besøk på Dikemark, som fra januar blir prøvemottak for utvikling av form og innhold i «Trening med mening»-aktiviteter.
–          Beboere på asylmottak er i en vanskelig situasjon, med en passiv hverdag. I den situasjonen er det ofte ekstra tungt å motivere seg for egentrening, sier trener Yngvar Andersen.
Han forstår at flyktninger kan falle litt sammen når de går fra en situasjon med farer og flukt, hvor de er i konstant beredskap, til passivisering i mottak. Samtidig trenger de å forberede seg både mentalt og fysisk på å kunne gjøre det best mulig for seg og sine i et nytt hverdagsliv i Norge. Han understreker at det vil ha stor positiv effekt for mange å komme i gang med ulike former for egenaktivitet og ganske enkel trening. Andersen viser både til egen trenererfaring og forskning på området.

Aktive foreldre er best for barna
Institutt for samfunnsforsknings (ISF) kom i 2011 med rapporten «Medfølgende barn i asylmottak» fra 2011. Rapporten viser at økte muligheter for aktivisering av foreldrene er den viktigste strategien for å forbedre barnas situasjon. Dette er utgangspunktet for samarbeidet mellom NOAS, Yngvar Andersen og Norsk Folkehjelp for å tilby enkel, engasjerende og lett tilgjengelig fysisk trening i asylmottak med barnefamilier. Den viktigste målgruppen for prosjektet vil være barn og unge, samt deres foreldre. I tillegg vil vi tilby øvrige beboere, menn og kvinner, muligheten til å delta for å bidra til at barn i mottak får trygge, positive og aktive voksenpersoner rundt seg.

Lokale inspirasjonssamlinger
I oppstarten av prosjektet vil det bli invitert til møter på mottaket mellom Yngvar Andersen som profesjonell instruktør og inspirator, lokalt engasjerte frivillige og personer som jobber eller bor på mottak. Målet for samlingene er å inspirere og veilede lokale ressurspersoner. Frivillige trenere tilbys inspirasjons- og opplæringssamlinger regionalt, ved det enkelte mottak. Her vil de få informasjon om asylsøkernes situasjon, prosessen de er i og opplæring i hvordan legge opp – og inspirere til gjennomføring av enkle aktivitetsprogram. Både kontaktpersoner i mottakene og de opplærte, lokale trenerne vil få oppfølging fra prosjektansvarlig i Norsk Folkehjelp, samt råd og innspill fra Yngvar Andersen og NOAS.

Mosaikk av fiskelykke og lavterskel aktivitet
Mosaikk-prosjektet har oppstått etter forslag fra aktivitetsansvarlige ved de ulike mottakene. Målet er at lokale frivillige skal organisere og drive aktiviteter, eller aktivitetsfremmende tiltak som å bygge lekeplass. Sparebanken bidrar med midler til utstyr eller trenere. Aktivitetene varierer fra fisking og tilberedelse av sjømat i samarbeid med lokale speidere og fiskerlag til svømmekurs, ernæring- og matlagingskurs og ønske om lekeplass og volleybane for å skape felles møtepunkt i lokalsamfunn. Flere av tiltakene bygger på allerede godt samarbeid med lokale idrettsforeninger og har som mål å invitere foreldre og barn fra mottakene inn i det lokale idrettsmiljøet. Bidrag fra Sparebankstiftelsen muliggjør noe kontingentdekning eller treningsutstyr. Dikemark er ett av mottakene hvor fiske er en viktig aktivitet. De tidligere sykehusbygningene ligger i et vakkert naturområde med flere fiskevann like i nærheten.

Samarbeidsorganisasjoner for prosjektene
Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon og driftsoperatør for åtte asylmottak. Folkehjelpa vektlegger aktiviteter som fremmer positive relasjoner mellom beboere fra forskjellige kulturer og mellom mottak og lokalmiljø. Aktivitetsansvarlig er Irma Julhardzija: irma@npaid.org

Sana/Fossnes: Stiftelsen SANA er en ideell-, humanitær-, politisk- og religiøst nøytral stiftelse. Med datterselskapet Fossnes AS driver de åtte asylmottak. SANA/Fossnes vektlegger normalisering av bosituasjon, kunnskap om Norge og en god og aktiv hverdag. Kontaktpersoner i SANA/Fossnes er Stein Bungum, daglig leder i Fossnes: bungum@fossnes.no

Yngvar Andersen har jobbet med å aktivisere inaktive mennesker de siste ti årene. Gjennom personlig trening, foredrag og livsstilsserier på NRK har han nådd ut til mange med sine tanker om sunt og sprekt liv.

Ansvarlige kontaktpersoner i NOAS: organisasjonsrådgiver Camilla Risan camilla.risan@noas.org og rådgiver Kaija Skaare Lier kaija.skaare.lier@noas.org