fbpx
top

Solidaritetsgudstjeneste for lengeværende barn

Rødtvedt kirke i Oslo valgte å markere andre søndag i advent med en solidaritetsgudstjeneste for lengeværende asylbarn. Ann-Magrit Austenå fra NOAS og Karl Eldar Evang fra Foreningen 12. januar var invitert til å delta på markeringen «Ventebarn i ventetid». 

Karl Eldar Evang er psykolog og har mye kontakt med barn på asylmottak og barn i papirløse familier, som han møter i sitt frivillige arbeid på Helsesenter for irregulære migranter. Helsesenteret er et helsetilbud som drives av Kirkens Bymisjon og Røde Kors i Oslo. I en dialogpreken sammen med prest Anne Berit Evang, fortalte Karl Eldar Evang om hvor vanskelig det kan være for barn å leve i uvisshet og utrygghet, med foreldre som ikke kan gi svar om hva framtiden vil bringe.

NOAS’ generalsekretær understreket i en appell hvor viktig det er at ingen lengeværende barn sendes ut av Norge før utlendingsmyndighetene har gjort en oppdatert vurdering av barnas tilknytning til Norge.

– Alle barn har krav på en rettssikker og rettferdig behandling. Det betyr at de ikke skal kunne sendes ut av landet, uten at det er gjort en oppdatert vurdering av hva som er barnets tilknytning til Norge og hva som er barnets beste i det enkelte tilfelle, sa Ann-Magrit Austenå i Rødtvedt kirke, hvor kirkekollekten denne søndagen gikk til rettshjelpsdugnad for de lengeværende barna.

Se kommentarer fra generalsekretær Ann-Magrit Austenå og psykolog Karl Eldar Evang i Rødtvedt kirke på youtube.

Ventebarn i ventetid var tema for flere menigheter mange steder i Norge denne søndagen.

I andre vers av adventssangen «Tenn lys» sang menighetene i går: 

«To lys skal skinne for kjærlighet og tro, for den som viser omsorg og alltid bygger bro. 
Må fanger få sin frihet og flykninger et hjem. Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.» 

Regjeringen endrer nå reglene for lengeværende barn. Men barnefamiliene må selv sørge for å sende inn omgjøringsbegjæringer for sine barn. Reglene er kompliserte og de trenger hjelp. Derfor er det viktig med fortsatt støtte og økonomiske bidrag til rettshjelpsdugnaden for de lengeværende barna.

Les mer om rettshjelpsdugnad for de lengeværende barna og gi din støtte her:
facebook.com/rettshjelpsdugnad
https://www.noas.no/bli-med-pa-dugnad-like-muligheter-til-rettshjelp-for-lengevaerende-barn/