fbpx
top

Søke om permanent oppholdstillatelse innen 1. februar

Stortinget har vedtatt at enkelte grupper må ha bodd fem år i Norge for å få permanent oppholdstillatelse. Tidligere var det tre år. Sjekk om du likevel kan søke om permanent oppholdstillatelse innen 1. februar.

Nytt krav om fem års botid gjelder for:

  • De som har opphold på grunn av behov for beskyttelse
  • De som har opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn
  • De som har familieinnvandring med de to gruppene over

Endringene gjelder for alle søknader som er sendt etter 1. desember 2020.

Oppfylte du per 1. desember 2020 botidskravet på tre år for rett til permanent oppholdstillatelse, kan du sende inn en søknad om permanent oppholdstillatelse innen 1. februar 2021.

Det holder at søknaden er registrert i søknadsportalen innen 1. februar 2021, og at du velger første ledige time hos politiet for levering av søknaden (selv om denne timen er etter 1. februar 2021).

Les mer på UDIs nettsider

Har du spørsmål? Kontakt post@noas.org