fbpx
top

Skuffende lite hjelp til Syria

Forslaget til revidert nasjonalbudsjett er langt unna de politiske løftene om å gjøre mer for å hjelpe syriske krigsofre. Stortinget må nå vise politisk og medmenneskelig handlekraft og sørge for at Norge tar sin andel av ansvaret for den syriske flyktningkrisen. Det skriver NOAS sammen med 9 andre organisasjoner.

Krigen i Syria har utviklet seg til den største humanitære katastrofen i nyere tid, og krever ekstraordinær internasjonal innsats. I en kronikk i VG den 11. mars i år, tok Norges største humanitære organisasjoner til orde for en nasjonal dugnad for syriske flyktninger.

Vi hadde to spesielt viktige forslag:

  • For det første burde Norge i år tredoble den humanitære støtten til Syria og nabolandene – fra 512 millioner kroner i 2014 til halvannen milliard kroner i 2015.
  • For det andre burde Norge ta imot 10 000 kvoteflyktninger i løpet av de neste to årene.

– Disse 10 000 sårbare flyktningene er mennesker som ikke kan få beskyttelsen eller tryggheten de har behov for i nærområdene, enten fordi de tilhører sårbare grupper som opplever forfølgelse eller diskriminering i nabolandene, eller fordi de trenger medisinsk behandling som nabolandene ikke har kapasitet eller kompetanse til lå stille opp med, sier John Peder Egenæs i Amnesty International.

Tross dette, har regjeringen i forslag til revidert nasjonalbudsjett møtt krisen med et skuffende lavt ambisjonsnivå. Støtten til nærområdene har økt med 250 millioner kroner. Gitt krisens dramatiske omfang, og det stadig økende antall hjelpetrengende, går hjelpen per person går jevnt nedover. Matrasjoner må kuttes og flere barn står uten skolegang.

– Gitt omfanget av behovene i Syria og nærområdene, forventer vi at Stortinget samlet gir et mer offensivt svar på oppfordringen fra FNs høykommissær for flyktninger om både å bidra sterke i nærområdene og å hente ut flere av de mest sårbare flyktningene fra Syrias nærområder, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS

Liv Tørres, Norsk Folkehjelp
Tove R. Wang, Redd Barna
Åsne Havnelid, Røde Kors
Jan Egeland, Flyktninghjelpen
Anne-Marie Helland, Kirkens Nødhjelp
Gry Larsen, Care
John Peder Egenæs, Amnesty
Ann-Magrit Austenå NOAS
Morten Eriksen, Atlas-alliansen
Berit Hagen Agøy, Mellomkirkelig råd

For kommentarer, ta kontakt med de ulike organisasjonene. P

For pressehenvendelser til NOAS, se her.