fbpx
top

Skremmende ansvarsfraskrivelse

I vårt innlegg 24.11 omtalte vi seks år gamle, alvorlig multihandikappede Gresa Korcaj, som døde 1. januar i fjor etter tvangsretur fra Norge til Kosovo.

I vårt innlegg 24.11 omtalte vi seks år gamle, alvorlig multihandikappede Gresa Korcaj, som døde 1. januar i fjor etter tvangsretur fra Norge til Kosovo.
I sitt svar 4.12 kommenterer direktør i Utlendingsnemnda (UNE) ikke det mest sentrale poenget: En grundig helseuttalelse fra Kristiansund sykehus stadfestet tydelig risikoen for hennes liv. Samtidig hadde FNs Høykommissær for flyktninger bedt om at man ikke returnerer alvorlig handikappede til mangelfull behandling i Kosovo. Likevel ble risikoen for hennes liv ikke drøftet i UNEs avslag. Nemnda har rett i å forvente grundighet av legeuttalelser, men eksakt samme grundighet må kunne forventes i nemndas vurdering av disse.

Sjeggestad kritiserer oss for ikke å fortelle at ”hverken jentas foreldre eller norsk helsepersonell har påstått at det er noen årsakssammenheng mellom returen og det at jenta døde”. Faktum er at FN-administrasjonen i Kosovo (UNMIK) i en rapport skriver at hennes far ikke vet at det var en sammenheng, men at han tror det. Uten obduksjon vil man aldri få vite dette. Vi mente heller ikke å være ”omhyggelig med bare å la det stå mellom linjene” at det kan ha vært en sammenheng mellom returen og dødsfallet. Vi trodde vi var klare på at det dessverre er en reell mulighet.

Det eneste Sjeggestad har rett i, er at det ikke var FNs Høykommissær for flyktninger som hadde bedt UNE om å ta Gresa tilbake til Norge. Høykommissæren har fremmet en generell anmodning, men anmodningen spesifikt i Gresas sak kom fra FN-administrasjonen i Kosovo. Sjeggestad påpeker upresisjonen, uten å nevne den faktiske anmodningen fra FN. Hvem er det som er omhyggelig med hva man sier og ikke sier?

I sitt opprinnelige innlegg skrev Sjeggestad at ”faktiske selvmord i forbindelse med avslag og uttransportering ikke skjer…” Er det bare vi som mener Sjeggestad her uttaler at faktiske selvmord i forbindelse med avslag ikke skjer? Vi påpekte derfor at det har vært to ”faktiske selvmord” og en rekke bekreftede selvmordsforsøk. I sitt svar tilslører Sjeggestad saksforholdene for de to som begikk selvmord, mens han knapt nevner selvmordsforsøkene.

Mange saksbehandlere fortjener ikke å bli omfattet av den kritikken som ofte rettes mot utlendingsforvaltningen. Likevel vil UNE måtte godta at vi fortsetter å påpeke det når man både tilsidesetter profesjonelle medisinske råd og forsøker å diskreditere leger som er kritiske til dette, heller enn å erkjenne eget ansvar for de feil som tidvis begås.

Rune Berglund Steen, fagsjef Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)