fbpx
top

Sivilombudsmannen må vurdere urimelighet

Timan Fatah Agid er internert på Trandum i påvente av retur til Irak. Timan kom til Norge som 14-åring, og hans familie er i Norge med lovlig opphold. NOAS mener prinsipielt det er urimelig å nekte opphold til et søsken som har fylt 18 år når resten av familien får oppholdstillatelse, og familien på denne måten blir splittet. NOAS har derfor kontaktet Sivilombudsmannen i saken.

Slik NOAS har forstått hendelsesforløpet i saken til Timan, kom han til Norge sammen med sin mor og seks søsken i 2001, da han var 14 år gammel. Hans far fikk innvilget en tillatelse etter noen år. Hans far, mor og ni søsken har i dag lovlig opphold i Norge. Samtidig med at foreldrene fikk fast opphold, fikk Timan avslag på sin søknad om familiegjenforening fordi han hadde fylt 18 år.

Myndighetene har avslått Timans søknad fordi han som 18-åring ikke omfattes av personkretsen som normalt gis familieinnvandring. Nåværende regelverk åpner imidlertid opp for å gjøre unntak i enkeltsaker, og i denne saken mener NOAS at det riktige ville være å la familien bli samlet. I en totalvurdering er både helsemessige forhold, tilknytning til Norge og sosiale forhold ved retursituasjonen relevant. I saken til Timan foreligger både sterke menneskelige hensyn og tilknytning til riket. Det er også vanskelig å se hvilke innvandringsregulerende hensyn som skulle tilsi at Timan ikke bør få opphold. En rimelig løsning ville derfor være å anvende skjønn slik at Timan får bli i Norge med familien.

NOAS ber nå Sivilombudsmannen vurdere om tidligere vedtak og beslutninger har vært urimelige, og om Timan i dag, uavhengig av tidligere vurdering, fyller vilkårene for oppholdstillatelse på bakgrunn av sterke menneskelige hensyn.

Les mer her:
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Taiman-27-ser-ingen-utvei-3054542.html#.UvND4rRG1W8

NOAS kontaktperson i saken:
André Møkkelgjerd, juridisk rådgiver, tlf.: 22 36 56 60/ 91 60 11 41