fbpx
top

Siv Jensen svarer ikke på hovedutfordringene

Finansminister Siv Jensen fortsetter å snakke om retur, når det er ankomster og bosetting som er hovedutfordringen for regjeringen. Hun varsler en tilleggsproposisjon om bevilgninger for å møte økte asylankomster. Men hun gir ingen signaler om hvordan hun som finansminister vil svare på utfordringene.

I sine kommentarer til statsbudsjettet vil Siv Jensen ikke svarer på om hun fortsatt oppfordrer kommuner til å si nei til å bosette flyktninger som har fått opphold i Norge. I stedet gjentar hun at det er Fremskrittspartiets mål at de som ikke får opphold, skal returneres raskt og effektivt. Men utfordringen i dag er ikke retur. Der setter regjeringen høyere måltall og bevilger mer penger enn utlendingsforvaltning og politiet klarer å anvende.

Rett til arbeid
Det som er utfordringen, er å registrere, innkvartere, saksbehandle, bosette og raskest mulig få i arbeid de flyktningene som er kommet og forventes å komme i løpet av 2015 og 2016. Regjeringen vil øke kapasiteten i Utlendingsdirektoratet. Det er bra og helt nødvendig. Hvor mye vet vi ikke sikkert, før den varslede tilleggsproposisjonen foreligger. I tillegg må Frp i regjering slutte å ri retur-kjepphester og omprioritere midler dit behovet er størst. NOAS er helt enig i viktigheten i at norske myndigheter så raskt som mulig får avklart identiteten og historien til de som kommer til landet. Ikke bare for å forebygge ulovlig innvandring og bekjempe grenseoverskridende kriminalitet. Men for raskest mulig å kunne behandle asylsaker og avklare behov for beskyttelse og dermed opphold i Norge.

Det store flertallet har beskyttelsesbehov
Utfordringen Siv Jensen velger å gå rundt, er at andelen som har et beskyttelsesbehov er svært høy blant de som nå kommer. Regjeringen vil imidlertid fortsatt prioritere retursakene. Ventetiden på asylintervju og dermed start på asylsaksbehandlingen er allerede mellom seks og ni måneder for mange syrere, eritreere, afghanere og etter hvert flere irakere. Uten gjennomført asylintervju blir disse flyktningene sittende passive i mottak, uten å kunne søke om midlertidig arbeidstillatelse og uten mer enn et minimum av norskundervisning.

Dårlig samfunnsøkonomi
Dette er en samfunnsmessig svært dårlig løsning, som finansministeren ikke ser ut til å ville møte med offensiv nytenkning. I stedet framstiller hun situasjonen som om det er illegal innvandring og flyktninger med ubegrunnede asylsøknader som er hovedutfordringen. NOAS oppfordrer Stortinget til å sikre at Norge på en langt mer offensiv måte sørger for tiltak og nødvendige lovendringer som gjør det mulig for flyktninger med beskyttelsesbehov å raskest mulig lære norsk, bli selvstendige, komme i arbeid, selv kunne bosette seg og ikke minst kunne få ektefeller og barn ut av svært vanskelige situasjoner i Syrias nærområder eller selv har lagt ut på farlig flukt mot Europa.