fbpx
top

Sendt tilbake til Irak mot FNs råd

Flere av de 30 irakerne som ble tvangssendt fra Norge i helgen, er hjemmehørende i områder FN ikke anbefaler retur til. – Vår anbefaling er at folk som kommer fra fem sentrale områder i Irak, har behov for internasjonal beskyttelse, og derfor ikke bør sendes tilbake, sier Hanne Mathisen, som er talsperson for UNHCR i Norden. Også NOAS beklager at Norge ikke følger FNs anbefaling.

.