fbpx
top

– Sendt til feil land

Kosovoserbere risikerer å bli sendt til Serbia, og ikke Kosovo. Den kosovoserbiske trebarnsmoren Anna har nylig fått avslag fra sin asylsøknad, men hun skal ikke sendes til Kosovo, hun og familien skal til Serbia. Etter Kosovos selvstendighet regner nemlig UDI kosovoserbere som borgere av både Serbia og Kosovo. Juridisk rådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS, Gunn Katrine Stangvik er skeptisk til den nye praksisen. – Det som er problematisk her er at man ikke vet de faktiske konsekvenser for mange personer som blir returnert. Allerede i dag har mange mennesker en vanskelig situasjon i Serbia. Og de som eventuelt blir returnert fra Norge til Serbia uten å ha bostedsregistrering der vil jo komme i tillegg til disse.