fbpx
top

Sender hjem bombeskadet

Utlendingsnemnda vil sende Vivekanantha hjem til Sri Lanka, selv om Rikshospitalet mener han må bli i Norge for å få behandling.

Utlendingsnemnda vil sende Vivekanantha hjem til Sri Lanka, selv om Rikshospitalet mener han må bli i Norge for å få behandling.
VG: Av Trond Sundnes og Bjørn Thunæs (foto)

Norske myndigheter er nådeløse mot mannen som ble bombeskadet under trefninger mellom geriljaen og regjeringsstyrkene sent på 1980-tallet.

To leger har i løpet av det siste året skrevet under på at det er uforsvarlig å sende mannen ut av landet. Likevel risikerer han å bli sendt hjem i løpet av de neste dagene.

Overlege Leif Pål Kristiansen ved Rikshospitalet ber norske myndigheter vente med å sende ham hjem til behandlingen er fullført, fordi det ikke finnes behandlingsutstyr for mannen på Sri Lanka.

Blankt nei

Utlendingsnemnda sier nei, og mener at mannen selv kan få importert behandlingsutstyr fra leverandøren i Frankrike.

Etter det VG erfarer kan utstyret som kreves koste opp mot 100 000 kroner.

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) har engasjert seg i mannens sak, og er sjokkert over nemndas fremgangsmåte.

– Her får de en anbefaling fra en av Norges fremste eksperter på behandlingen, og så tar de den ikke alvorlig. Dette er en inhuman behandling av mennesker, sier rådgiver i NOAS Rune Berglund Steen til VG. Vivekanantha ble alvorlig skadet både i foten og på kroppen da han skal ha befunnet seg like ved nedslagsfeltet for en bombe i 1987 nær Jaffna.

Legene på Sri Lanka gjorde vondt verre ved å skjøte foten skjevt sammen. Da han kom til Norge som asylsøker i 1998, startet han behandling for å rette opp høyrefoten som var skjev og ti centimeter kortere enn venstrefoten. Behandlingen har blant annet bestått i å montere inn nagler i foten. Smerter rundt naglen gjør at den må fjernes, ifølge overlege Leif Pål Kristiansen.

Ikke mulig i hjemlandet

– Dette inngrepet kan ikke utføres i pasientens hjemland, da utstyret er spesielt og ikke forefinnes der, skriver Kristiansen i et brev til Utlendingsnemnda.

Men Utlendingsnemnda finner ingen grunn til å vente på at asylsøkeren får fjernet naglen.

– Dersom det blir aktuelt å fjerne en nagle i klagerens ben, og at det i forbindelse med en slik operasjon må benyttes spesialutstyr, antas at slikt kan bestilles fra Frankrike, skriver nemndleder Unni Westli.

NOAS mener det er tvilsomt om han vil få mulighet til å komme til et offenlig sykehus.

– Langt mindre sannsynlig er det at sykehusene har råd til å kjøpe eller leie dette utstyret til en pasient, sier Berglund Steen.

Men ikke bare har han hatt problem med foten. I løpet av det siste året har fire ulike leger bedt Utlendingsnemnda og Utlendingsdirektoratet om at mannen må få bli inntil videre.

– Det er et minimum at mannen får bli til behandlingen er fullført. Etter vår mening bør han få oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, sier Berglund Steen.

Det har ikke vært mulig å få en kommentar til saken fra Utlendingsnemnda på grunn av ferieavvikling.