fbpx
top

Seminar: Sikkerhetssituasjonen i Somalia

10. april lanserer vi rapporten fra vår faktasøkende reise til Somalia og Kenya i oktober/november 2013. Velkommen til lanseringsseminar på Kulturhuset i Oslo!

Tid: Torsdag 10.april 2014, 9.00-10.30
Sted: Kulturhuset, Youngstorget 3 (seminaret holdes i «Kuben»)

Program:
Velkommen v/Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS
Presentasjon av rapporten v/Mari Seilskjær, rådgiver i NOAS
Kommentarer fra Stig Jarle Hansen, forsker og Somalia-ekspert,
Kommentarer fra Landinfo, utlendingsforvaltningens uavhengige landkunnskapsenhet

Vi vil blant annet ta opp temaene:
– Sikkerhetsutviklingen i Sør- og Sentral-Somalia generelt, og Mogadishu spesielt.
– Risikoen for forfølgelse fra al-Shabaab for bestemte grupper og individer.

I rapporten har vi vært særlig opptatt av å kartlegge risikoen for personer som potensielt blir utsatt for alvorlige reaksjoner ved retur, heller enn de mest utsatte gruppene. Det er praktisk viktig å kartlegge risikoen for de som muligvis utsettes for forfølgelse ved retur, fordi disse personene risikerer å få avslag på asylsøknaden i Norge. Det er dessuten vanskelig å finne annen landinformasjon om personer som tilhører denne kategorien

Rapporten blir delt ut på seminaret og vil også bli lagt ut på nett samme dato.

Påmelding til Ragnhild Lerø, ral@noas.org; innen 8.april.

Inviter flere venner på facebook: https://www.facebook.com/events/