fbpx
top

Selvvalgt uvitenhet

Demokratenes Alf T. Hansen uttaler seg på en salig bakgrunn av uvitenhet og fordommer, skriver fagsjef Rune Berglund Steen i NOAS.

Demokratenes Alf T. Hansen uttaler seg på en salig bakgrunn av uvitenhet og fordommer, skriver fagsjef Rune Berglund Steen i NOAS.
Demokratene, ved Alf T. Hansen, skriver 8. august at ”mange av oss i stor grad er negative til våre nye landsmenn” fordi ”de fleste av oss har registrert at flesteparten av de som kommer til landet, ikke er verken reelle flyktninger eller har behov for hjelp på annen måte, men i stor grad er ”lykkejegere”.

Hansen gir naturligvis ikke noe grunnlag for å uttale seg så kategorisk om dette, og antagelig har han ikke noe mer grunnlag enn en salig kombinasjon av fordommer og uvitenhet. Hvor mange asylsaker har han selv direkte kjennskap til? Har han engang sjekket UDIs statistikk for opphold og avslag? Min gjetning ville være nei. Ett eksempel: Den klart største gruppen som har fått avslag de senere år, er kosovoalbanere. Ingen med vettet i behold kan kalle dem ”lykkejegere” av den grunn.

Hansen roter også sammen kategorier når han synes å likestille ”de som kommer til landet” og våre ”nye landsmenn”. Flesteparten av ”de som kommer til landet” får avslag. Kun dem som blir igjen (vel 17 prosent så langt i år) kan kalles våre ”nye landsmenn”, med Kong Olavs ord. 70-80 prosent av våre nye landsmenn de siste årene har vært fra Irak, Afghanistan, Jugoslavia (Kosovo) og Somalia. Enhver som følger med på nyhetene vil vite at USA har vært i krig med regimene i hvert av disse landene. Menneskene som flykter fra de samme regimene er derimot, ifølge Hansen, ””lykkejegere” som vil ta del i vår velferd”!

Man finner det samme dersom man ser på innvandrerbefolkningen totalt: De klart største gruppene med bakgrunn som flyktninger er fra Irak, Bosnia, Vietnam, Iran og Somalia, noe som stemmer svært godt overens med disse landenes sentrale plass i nyhetsbildet i ulike perioder. Det refrenget fra Frp som Demokratene har hengt seg på om ”den totalt feilslåtte asyl/flyktninge- og innvandrerpolitikken” er rett og slett ikke mer enn uvitende sludder. Når det gjentas mange nok ganger av mennesker som ikke vet eller ikke vil vite bedre, blir denne uvitenheten likevel en mektig trussel mot dem som trenger vår beskyttelse.

Det er naturligvis også personer som misbruker systemet, og slikt misbruk må alltid bekjempes. Innvandringspolitikken forblir derimot et samfunnsområde hvor enkelttilfeller av misbruk utnyttes politisk for å skandalisere en hel gruppe mennesker. Det er eksempelvis ingen mangel på skattesvindel eller misbruk av sosiale ordninger blant nordmenn. At Skattedirektoratet har en jobb å gjøre, innebærer imidlertid ikke at skattepolitikken som sådan er mislykket. Det som er felles for de sakene Hansen nevner, er faktisk at de ble avslørt av politiet. Dermed er de først og fremst eksempler på at politiet gjør jobben sin.

Rune Berglund Steen, fagsjef Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)