fbpx
top

Schengen rakner

Økte asylankomster, islamistisk terror og manglende gjensidig tillit mellom Schengens medlemsland har fått flere av Schengens medlemsstater til å gjeninnføre midlertidig grensekontroll. Euroskeptikere og innvandringsfiendtlige politikere vinner større oppslutning og det snakkes nå i EU om et indre og et ytre Schengen-samarbeid i Europa. I en kronikk i Klassekampen lørdag 21. november drøfter NOAS’ generalsekretær et europeisk fellesskap i indre oppløsning.

«Gjerder har ingen plass i Europa». Slik forsøkte den østerrikske kansler Werner Faymann for en snau måned siden å dempe europeiske bekymringer over sin egen utenriksministers ønske om å bygge gjerde mot Slovenia. Et gjerde som ville bli det første mellom to Schengenstater.
Bare dager tidligere hadde Østerrikes utenriksminister Johanna Mikl-Leitner tatt til orde for «spesielle bygningstiltak», som «selvfølgelig også dreier seg om et gjerde» for å gjenopprette grensebevoktning mot Slovenia. En grenseovergang som de siste ukene daglig var blitt passert av mellom 3000 og 8000 flyktninger.

På slovensk side innkalte statsminister Miro Cerar det nasjonale sikkerhetsrådet. Cerar fortalte sine landsmenn at Slovenia var klar til å sette i verk «alle mulige tiltak» for å møte situasjonen som ville oppstå, dersom Østerrike gjorde alvor av å stenge grensen mot Slovenia. Ett av dem var å stenge grensen mellom Slovenia og Kroatia.

EUs kommisjonspresident Jean-Claude Juncker må ha kjent at det europeiske fellesskapet var i ferd med å sprekke opp, nærmest under føttene på ham. I hvert fall fant han det på tide med en telefon til den østerrikske kansleren. Og det var etter denne samtalen kansler Faymann kom med sin erklæring.

Men om det ikke kommer gjerder mellom Schengen-stater i Europa, kommer det grensekontroll. Den svenske regjeringen har besluttet å forlenge sin midlertidige grensekontroll fra 12. november til 11. desember. I løpet av den første uka har antallet asylsøkere gått ned fra mellom 1500 og 2000 per dag til rundt 900. Som fortsatt er et så mange at myndighetene i Malmø ikke lenger kan tilby tak over hodet til alle.

Kronikken i Klassekampen er en omarbeidet versjon av en artikkel i Nei til EUs årbok 2016. Les hele kronikken her.