fbpx
top

Ros til Utlendingsnemnda

NOAS har mange ganger kritisert Utlendingsnemnda (UNE), både i forbindelse med vedtak i enkeltsaker og rettssikkerhetsmessige problemer knyttet til UNEs virkemåte. Ikke minst av hensyn til ryddighet er det samtidig viktig å påpeke det når UNE sørger for en positiv utvikling, enten av eget initiativ eller også fordi de har lyttet til synspunktene fra advokater, organisasjoner eller andre.

NOAS har mange ganger kritisert Utlendingsnemnda (UNE), både i forbindelse med vedtak i enkeltsaker og rettssikkerhetsmessige problemer knyttet til UNEs virkemåte. Ikke minst av hensyn til ryddighet er det samtidig viktig å påpeke det når UNE sørger for en positiv utvikling, enten av eget initiativ eller også fordi de har lyttet til synspunktene fra advokater, organisasjoner eller andre.
Det er svært positivt at både UDI og UNE har lagt om praksis for asylsøkere fra Eritrea, så langt tydeligst for militærnektere og desertører, men også for andre grupper. Omleggingen har sin bakgrunn i forverringen av menneskerettssituasjonen i landet. Eritrea er per i dag et diktatur som ikke tillater politisk opposisjon og hvor mennesker som nekter å innordne seg, kan straffes med stor brutalitet. Den nye, positive praksisen er derfor også i samsvar med de anbefalinger som foreligger internasjonalt, blant annet fra Amnesty International. Spesielt sett i lys av at norsk asylpolitikk de siste par årene har vært preget av innstramninger, innebærer denne utviklingen en viktig anerkjennelse av beskyttelsesbehovet til en gruppe som både NOAS og andre har engasjert seg for.

Vi har også merket oss en viss positiv utvikling i UNEs behandling av asylsøkere fra Etiopia. Noe flere saker gis en grundigere behandling enn før, med påfølgende positivt utfall. Samtidig forblir UNEs behandling av etiopiske asylsøkere utvilsomt en av våre største bekymringer, og et av de områdene hvor rosen – i det minste inntil videre – fortsatt vil måtte gå hånd i hånd med kritikken.

Rune Berglund Steen, fagsjef Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)