fbpx
top

Riksadvokatembetet: ikke aktuelt å varsle feildømte asylsøkere

Norske domstoler har feilaktig dømt asylsøkere til fengselsstraff i strid med flyktningkonvensjonen. Det er ikke aktuelt å gjennomgå alle sakene, sier Riksadvokatembetet. NOAS mener dette er urimelig.

I fjor kom Høyesterett til at norsk praksis med å straffe flyktninger for innreise med falske dokumenter har vært i strid med flyktningkonvensjonen. Konvensjonen tar høyde for at falske dokumenter ofte er en nødvendig del av flukten, og bruken av disse er en nødrettslig handling, som flyktninger ikke kan straffes for. Dommen fulgte opp en rapport NOAS publiserte i 2014 hvor vi hevdet nettopp dette. Les mer her.

Riksadvokatembetet har fulgt opp med instrukser om at slik fengselspraksis må opphøre. Instrukser sikrer imidlertid ikke rettssikkerhet for alle. De som er dømt og har sonet en dom (eller betalt en bot) må enten selv eller via advokat forstå at det kan være grunnlag for å be om gjenopptakelse. Men det er langt fra sikkert at alle slike saker vil fanges opp.

I går utalte Riksadvokatembetet til NRK at det ikke var aktuelt å gjennomgå alle sakene. Ifølge embetet skal dette vurderes nærmere når Gjenopptakelseskommisjonen har behandlet «noen flere saker». Ifølge informasjon NRK har mottatt fra Gjenopptakelseskommisjonen har kommisjonen foreløpig kun behandlet to slike saker. Les mer her.

Urimelig av Riksadvokatembetet
NOAS mener det er urimelig at de som urettmessig er blitt påført straff selv må ta ansvar for å få rettet opp feilen og komme ut av strafferegisteret. Dersom noen er feilaktig dømt i strid med flyktningkonvensjonen, har Norge en plikt til å rette opp dette menneskerettsbruddet. Mange saker kan ligge flere år tilbake i tid, og det er tvilsomt om et spørsmål som Riksadvokaten selv ikke har sett rekkevidden av, skal oppfattes av den enkelte flyktning.

Riksadvokaten burde bedt om gjenopptagelse av alle slike saker. Hvis Riksadvokaten ikke tar dette ansvaret, må justisministeren instruere politiet om gjenopptagelse. Det bør kartlegges hvem som kan omfattes av Høyesterettsdommen og de aktuelle bør varsles om å søke gjenopptakelse.

Les mer om saken på NOAS hjemmesider

Anundsen må ta ansvar for feildømte asylsøkere

Høyesterett bekrefter NOAS-rapport: Norge bryter flyktningkonvensjonen

Norge bryter internasjonale forpliktelser