fbpx
top

Rikets tilstand på asylfeltet 2021

Hvor mange asylsøkere kommer til Norge og hvem får bli? Får asylsøkere og flyktninger sine grunnleggende rettigheter ivaretatt? Lytter Norge til FN i flyktningpolitikken? Velkommen til lansering av Rikets tilstand på asylfeltet – NOAS’ årlige statusrapport 17. mars!

Tilstanden på asylfeltet preges av koronapandemien: lave asylankomster, forsinket uttak av kvoteflyktninger, og færre returer til hjemlandet etter avslag. 2020 var også preget av debatten om den kritiske situasjonen i flyktningleiren Moria i Hellas, og Mustafa-saken – gutten som må reise ut av Norge etter 12 år her.

En svært streng asyl- og flyktningpolitikk utfordrer Norges internasjonale forpliktelser, og ytterligere innstramninger ble vedtatt i 2020.

 

Program
11:00 Velkommen v/Kai Eide, styreleder i NOAS
11:05 Presentasjon av Rikets tilstand på asylfeltet 2021 v/Mona Reigstad Dabour, politisk seniorrådgiver i NOAS
11:20 FNs innspill til Norges behandling av flyktninger v/Olivia Mocanasu, Legal Officer ved FNs høykommissær for flyktningers kontor i Nord-Europa
11:30 Lytter Norge til FN i flyktningpolitikken? Panelsamtale med:
– Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet
– Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, nestleder i Senterpartiet
– Solveig Schytz, stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsperson i Venstre
Kommentarer fra Pål Nesse, generalsekretær i NOAS
Kai Eide, styreleder i NOAS, leder programmet.