fbpx
top

Returpress gir for lang ventetid

Press på retur påfører mennesker på flukt for lang ventetid før asylintervju og behandling av deres beskyttelsesbehov. NOAS har sendt brev til Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen hvor vi ber departementet prioritere å få ned ventetiden før intervju.

NOAS ser med bekymring på at mennesker med beskyttelsesbehov blir satt til side og må vente inntil et halvt år før de får fremmet sin søknad om asyl. Samtidig øker myndighetene presset på returarbeid. Utlendingsforskriften §17-2 sier at asylintervju skal gjennomføres «snarest mulig». Men som følger av kutt i bevilgningene til Utlendingsdirektoratet, UDI, blir de største gruppene av asylsøkere, som er mennesker med behov for beskyttelse, satt på vent i mange måneder før de får behandlet sin søknad om asyl. Samtidig gis direktoratet sterke pålegg om å prioriterer retursaker.

Det er flere problematiske sider ved dagens praksis som blant annet fører til at søkere må vente inntil fire måneder på et transittmottak med svært begrenset tilbud og dårlige fasiliteter.  Et transittmottak er et midlertidig botilbud og oppholdet her skal være kortest mulig. Barnefamilier fra Syria venter nå to-tre måneder før intervju. Disse barna har opplevd krigen i Syria og mange en traumatiserende reise over Middelhavet før de kom til Norge. De burde snarest mulig komme i et ordinært mottak hvor barna kan gå på skole og få en mer stabil hverdag.

NOAS ber Justisdepartementet om å prioritere å få ned ventetiden for eritreiske og syriske, samt sudanske og somaliske søkere før de skal til intervju. Den lange ventetiden bidrar til å svekke, i stedet for å styrke asylprosessen fra start og påfører sårbare mennesker en unødvendig belastning.

Les brevet i sin helhet her.

Les mer om syriske flyktninger her.

Les mer om eritreiske flyktninger her.