fbpx
top

Returokratiet

Torsdag 5.mars kl. 18.00 inviterer Studentersamfunnet i Bergen til en samtale om utfordringene i det norske asylsystemet. Hvordan skal man opprettholde rettsvernet for asylsøkere, og hvilke verdier skal ligge til grunn for saksbehandlingen?

Les mer her.