fbpx
top

Rettshjelpsdugnad godt i gang!

NOAS gir rettshjelp til et stort antall familier med lengeværende barn. Nå planlegges aksjonshelg 1-2. november med lokale markeringer for lengeværende barns rettigheter.

I sommer startet en rettshjelpsdugnad som skal gi alle lengeværende barn like muligheter til å få prøvd saken sin på nytt. Målet for dugnaden er:

  • At alle lengeværende barn skal få informasjon om de nye reglene og juridisk bistand i saken sin.
  • Å hindre at barn tvangsreturneres uten at all informasjon i saken har blitt vurdert.

I går var flere av dugnadens støttespillere samlet i Oslo for å oppsummere hva vi har gjort så langt, og diskutere hva vi skal gjøre framover. Initiativtaker Aina Heldal Bøe fortalte om planene for aksjonshelga som finner sted den første helga i november. I Bergen er det planlagt blant annet konsert, kunstauksjon, kafé og salg av grønne sløyfer til inntekt for rettshjelpsdugnaden. Vi håper at mange frivillige over hele landet ønsker å bidra i lignende aksjoner på sine hjemsteder!

Siden rettshjelpsdugnaden startet opp i sommer har vi mottatt over 160 000 kroner i støtte fra privatpersoner og organisasjoner. NOAS har kontaktet alle asylmottak med informasjon om dugnaden og tilbudet om gratis rettshjelp, og oppfordret familier med lengeværende barn om å ta kontakt med oss. Vi har mottatt svært mange henvendelser, og har nå registrert sakene til omtrent 170 familier, og over 350 barn. Vi har vært i kontakt med enda flere av familiene med lengeværende barn.

NOAS har så langt skrevet omgjøringsbegjæring i omtrent 80 saker (dvs. for 80 familier), og fått positivt svar i 15 av dem. I drøye 20 saker er det gitt utsatt iverksettelse, som innebærer at familiene har lov til å bli i Norge fram til saken har blitt vurdert på nytt. I sakene til i overkant av 40 av familiene er den såkalte engangsløsningen aktuell. I de fleste av sakene hvor vi har sendt inn ny informasjon, venter vi på tilbakemelding.

Vi håper så mange som mulig vil bidra i dugnadsarbeidet framover!

I forbindelse med aksjonshelgen 1-2. november trenger vi støttespillere som organiserer eller deltar på små eller store arrangementer til inntekt for rettshjelpsdugnaden. For mer informasjon om aksjonshelga og hvordan du kan bidra, ta kontakt med Aina Heldal Bøe på ainaheldalboe@gmail.com

Bidra til kontonummeret 6012.05.72701 eller send NOASBARN til 2160 og gi 100 kroner. Hjelp oss også gjerne å spre informasjon om dugnaden på facebook, twitter, sms osv.

Les mer om rettshjelpsdugnaden her.

Rettshjelpsdugnadens facebooksider.