fbpx
top

Rettshjelpsdugnad for lengeværende barn

I dag trer engangsløsningen for lengeværende barn i kraft. Barnefamiliene som kommer inn under løsningen trenger nå advokatbistand, men staten legger ikke opp til at kostnadene til dette dekkes. NOAS ønsker å tilby slik rettshjelp og sammen med Aina Heldal Bøe annonserer vi en rettshjelpsdugnad. Vi er imidlertid helt avhengig av midler til dette. Gaver mottas til kontonummer 6012.05.72701.

Les mer om dugnaden på NRK hordaland

Les mer om engangsløsningen her.