fbpx
top

Rettshjelpen gir resultater!

Rettshjelpsdugnaden for de lengeværende barna har hindret utsendelse av flere barnefamilier i høst. Støtt arbeidet for at barn som har vært lenge i Norge skal få bli! 

Barn som har sterk tilknytning kan gis opphold på humanitært grunnlag. De aktuelle familiene får imidlertid ikke noe informasjon om regelverket eller rettshjelp i saken. De må selv sende inn en omgjøringsbegjæring for å få saken sin vurdert på nytt. Familiene har stort behov for informasjon og juridisk bistand, og i sommer ble det derfor startet en rettshjelpsdugnad for de lengeværende barna. Dugnaden har så langt samlet inn 683 544 kroner. Målet er å samle inn en million i løpet av året. 

Mange barnefamilier med lang oppholdstid har blitt sendt ut av landet de siste månedene. Ifølge tall fra politiet er det i 2014 sendt ut 84 barn med mer enn tre års oppholdstid (per 30. oktober). 32 av dem ble sendt ut i september, og 9 i oktober. NOAS har hatt kontakt med mange av familiene som er sendt ut, og vet at minst 33 av barna som ble sendt ut i høst hadde vært i Norge i mer enn fire år. Flere av disse har saker som kunne gitt grunnlag for opphold etter nye regler som innføres i løpet av kort tid. NOAS har ikke fullstendig oversikt over utsendelsene, og sannsynligvis er det også andre familier med mer enn fire års oppholdstid som er sendt ut i denne perioden. 

NOAS har kontakt med 216 familier med lengeværende barn. De fleste av disse familiene har mer enn to barn. 85 av familiene har saker som er til vurdering hos Utlendingsnemnda. Av disse er det 37 som har fått utsatt iverksettelse, det vil si at de har lov til å bli i landet fram til de har fått en oppdatert vurdering av saken. 44 av sakene gjelder engangsløsningen som ble innført i sommer. 30 av familiene har allerede fått oppholdstillatelse. 16 er sendt ut av landet. 50 familier kvalifiserer ikke for tillatelse etter dagens praksis, men NOAS vil se på sakene på nytt så snart nytt regelverk er på plass.

Familier får bli
I flere saker har utsendelser blitt stanset fordi NOAS har sendt inn ny informasjon idet familiene er på vei til å sendes ut av landet. Disse familiene har blitt pågrepet av politiet og tatt med til Trandum utlendingsinternat, og skulle etter planen tvangsutsendes i løpet av kort tid. En familie fra Jemen med fire barn som hadde vært i Norge i over seks år tok kontakt med NOAS mens de var på Trandum. NOAS sendte en hasteomgjøringsbegjæring, og utsendelsen ble stanset. Saken deres skal nå vurderes på nytt i nemndmøte. Også utsendelsene av en familie fra Senegal med to barn og seks års oppholdstid i Norge og en afghansk familie med et barn og fire års opphold ble avbrutt etter at NOAS sendte inn ny informasjon. Familiene får bli i Norge fram til de får en ny vurdering av saken. En afghansk familie med to barn ble forsøkt pågrepet, men var ikke hjemme da politiet kom på døra. NOAS hastebehandlet saken og sendte inn en omgjøringsbegjæring, og familien har nå fått oppholdstillatelse. I tillegg til disse hastesakene, har vi sendt inn ny informasjon i sakene til et stort antall familier med lang oppholdstid i Norge. Noen av dem har nå fått oppholdstillatelse, og mange familier venter på å få saken vurdert på nytt.

Resultatene viser at rettshjelpen nytter! Vi har mange saker som må følges opp, og når det i løpet av kort tid innføres nye regler for lengeværende barn, vil det være behov for å bistå flere familier og sende oppdatert informasjon i sakene vi allerede jobber med. For å kunne fullføre dette arbeidet, trenger vi flere bidragsytere. Send NOASBARN til 2160 og gi 100 kroner, eller sett inn penger på kontonummer 6012.05.72701. Spre gjerne informasjon om dugnaden i ditt nettverk!