fbpx
top

Rettighetsløse på ubestemt tid – fagseminar om statsløshet 9. oktober

NOAS inviterer til fagseminar om statsløshet på Ibsenmuseet i Oslo, torsdag 9. oktober. Seminaret ledes av Gábor Gyulai i nettverket mot statsløshet (ENS). 

15. – 17. September, arrangerte FN det første globale forum for statsløse i Haag i Nederland. UNHCRs direktør for internasjonal beskyttelse, Volker Türk, viste til at rundt 10 millioner statsløse i dag lever som “usynlige”, uten legal identitet og anerkjennelse som tilhørighet i noen stat. De fleste statsløse flyktninger til Norge er palestinere, enten fra de palestinske områdene, eller som har oppholdt seg som flyktninger i andre land i Midtøsten.

Årlig registrerer Utlendingsdirektoratet, UDI, mellom 200 – 500 statsløse asylsøkere til Norge. De aller fleste er palestinere, enten fra de palestinske områdene, eller som har oppholdt seg som flyktninger i andre land i Midtøsten, ofte i generasjoner. På grunn av borgerkrigen i Syria, konfliktene i Irak og Israels angrep på Gaza i sommer, er store grupper statsløse palestinere igjen på flukt.

Statsløshet innebærer i seg selv en vedvarende tilstand av usikkerhet. Rettigheter til beskyttelse, bosted og retur kan tilkjennes eller fjernes vilkårlig med skiftende regimer. NOAS ønsker å sette søkelys på situasjonen for de statsløse generelt og for dem som søker asyl i Norge: Hvordan ivaretas deres behov for vern og beskyttelse?

NOAS inviterer til et fagseminar om statsløshet, ledet av Gábor Gyulai. Han har i en årrekke jobbet med statsløshet, skrevet rapporter og avholdt seminarer og kurs om temaet for beslutningstakere og rettshjelpere i flere europeiske land. Gyulai er aktiv i nettverk mot statsløshet (ENS) og jobber til daglig som koordinator i den ungarske Helsingforskomiteen.

Tid: Torsdag 9. oktober 2014, 9.00-13.00
Sted: Ibsenmuseet, Henrik Ibsens gate 26

Tema:

  • Bakgrunn – statsløshet som begrep – hvordan oppstår det og hvem er de statsløse?
  • Prosedyrer – hvordan kan statsløshet fastslås og hvilket vern har statsløse behov for?
  • Anbefalinger, internasjonale trender og praksis i ulike europeiske land
  • Hvordan kan statsløshet reduseres – hvordan kan dette møtes i norsk sammenheng?

Last ned detaljert program her (PDF).

Påmelding skjer til Ragnhild Lerø, ral@noas.org; innen mandag 6. oktober.

Vel møtt!