fbpx
top

Rettigheter under press – perspektiver på norsk asylpraksis

I anledning vårt 25-års markering, arrangerer NOAS et seminar der vi skal sette fokus på utviklingen i forståelsen av beskyttelsesbegrepet i regelverk og asylpraksis de siste 25 årene, og de utfordringene som asylinstituttet står overfor i årene framover. Vi har invitert eksperter innen flyktningrett, UNHCR og ledere i asylforvaltningen til å belyse og diskutere dette temaet i løpet av seminarets første dag. Vårt todagers arrangement består blant annet også av en paneldebatt med politikere i anledning høstens valg, tildeling av Annette Thommesens minnepris og framføring av Shabana Rehmans stand up-forestilling Lykkejegeren. Det vil bli servert forfriskinger og lett lunsj. Deltakelse på seminaret er gratis. Påmelding per e-post: post@noas.org innen 28. mai, eller per tlf: 22 36 56 60. Last ned hele programmet her.