fbpx
top

Rettelse angående utnevnelsen av Sjeggestad

Torsdag 2. mars sto et innlegg i Dagbladet under overskriften «Forutinntatt klagesjef?». Innlegget omhandlet utnevnelsen av Terje Sjeggestad som direktør for den nye utlendingsnemnden, som fra høsten av skal erstatte Justisdepartementet for behandling av klager i asylsaker. Innlegget var signert Antirasistisk Senter og, ved en beklagelig feil, NOAS.

Torsdag 2. mars sto et innlegg i Dagbladet under overskriften «Forutinntatt klagesjef?». Innlegget omhandlet utnevnelsen av Terje Sjeggestad som direktør for den nye utlendingsnemnden, som fra høsten av skal erstatte Justisdepartementet for behandling av klager i asylsaker. Innlegget var signert Antirasistisk Senter og, ved en beklagelig feil, NOAS.
Antirasistisk Senter sendte ved en feiltakelse et utkast til Dagbladet som NOAS hadde sagt seg uenig i, og som vi senere hadde revidert i fellesskap. Antirasistisk Senter rykket inn et dementi i Dagbladet lørdag 4. mars, der det presiseres at NOAS ikke har noe med dette innlegget å gjøre.

Vi anser det som legitimt å sette spørsmålstegn ved uavhengigheten til en person med så sterk tilknytning til asylforvaltningen, men vi så ingen hensikt i å knytte denne betenkeligheten opp mot personen Sjeggestad, slik det dessverre ble gjort i kronikken.