fbpx
top

Reidun Brunvatne mottar Annette Thommessens hederspris

Lege Reidun Brunvatne har gjennom hele sitt yrkesliv vist et sterkt engasjement for flyktninger og asylsøkeres psykiske helse. Hun har arbeidet for og blant flyktninger både i Bosnia og i Norge.

Det begynte med Bosniakrigen. Først arbeidet Brunvatne i et mottak for bosniske krigsflyktninger i Vestfold. Her utviklet hun, sammen med en medarbeider, en metode for psykososialt arbeid, publisert i heftet «Flyktninger i primærhelsetjenesten». Dernest arbeidet hun for Norsk folkehjelp inne i Bosnia.

Senere har Brunvatne arbeidet ved poliklinikken til Psykososialt Senter for Flyktninger i Oslo og, i mange år, ved Senter for internasjonal helse (SIH) på Ullevål Sykehus. Avdelingen tilbød første gangs helseundersøkelse til nyankomne flyktninger og familiegjenforente, samt var kompetansesenter for migrasjonshelse i Oslo kommune.

Senter for migrasjonshelse ble i 2005 utpekt til OXLO-ambassadør av Oslo-X-large-kampanjen. 


I 2002 flyttet Reidun Brunvatne tilbake til Vestfold, hvor hun ble initiativtaker til Vestfold Migrasjonshelsesenter, et velfungerende interkommunalt og tverrfaglig helsesenter.

Reidun Brunvatne bidratt til «Veileder for helsetjenester for asylsøkere og flyktninger» og hun har utgitt boken «Flyktninger og asylsøkere i helsetjenesten».

– Annette Thommessens Minnefond ønsker med denne prisen å hedre Reidun Brunvatnes mangeårige engasjement og innsats, og samtidig sette søkelyset på betydningen av psykososial helse blant flyktninger og asylsøkere, sier Ingrid Annette Thommessen i Annette Thommessens Minnefond

Styret i Annette Thommessens Minnefond understreker Reidun Brunvatnes betydning for mange flyktninger og asylsøkere.

– Hun har vært en stor kunnskaps-og inspirasjonskilde for helsepersonell og mottaksapparat i arbeidet for og med asylsøkere og flyktninger. I våre dager er denne typen arbeid av stor betydning både for hvorledes vi skal ta imot, og i neste omgang integrere traumatiserte flyktninger og asylsøkere, sier Ingrid Annette Thommesen.

Brunvatne hedres under årets minnepris-arrangement på Litteraturhuset i Oslo tirsdag 24. mai kl 18:00. Arrangementet er åpent for alle interesserte. Du kan melde deg på ved å sende en epost til ral@noas.org. 

Les mer om minnepris-arrangementet på NOAS’ Facebook-side.