fbpx
top

Regjeringen vil ta ut asylsøkere fra Colombia via Konsulatet

NOAS er positive til at myndighetene omsider tar organisasjonens bekymring for Colombia-sakene på alvor. Justisdepartementet har blant annet gitt uttrykk for at de vil følge opp NOAS’ forslag om å ta ut asylsøkere via norske utenriksstasjoner på kvoter.

NOAS er positive til at myndighetene omsider tar organisasjonens bekymring for Colombia-sakene på alvor. Justisdepartementet har blant annet gitt uttrykk for at de vil følge opp NOAS’ forslag om å ta ut asylsøkere via norske utenriksstasjoner på kvoter.
NOAS har over lengre tid engasjert seg i asylsakene til colombianere som har flyktet fra et av de landene i verden hvor det begås flest menneskerettighetsbrudd. Det har lenge vært kjent at den colombianske regjeringen har liten kontroll utenfor hovedstaden Bogotá, og paramilitære grupper og geriljagrupper har mer eller mindre fritt spillerom overfor sivilbefolkningen. Inntil nylig har allikevel bare to av de om lag 300 søknadene som har blitt forelagt norske flyktningmyndigheter blitt innvilget.

NOAS sterkt kritisk

NOAS har vært sterkt kritisk til norske myndigheters vurdering av situasjonen og til holdbarheten i returen av colombianske asylsøkere, og har tatt flere initiativ for å få flyktningmyndighetene til å ta situasjonen på alvor. Blant annet har NOAS innhentet informasjon og faglige innvendinger i samarbeid med andre menneskerettighetsorganisasjoner, Flyktningerådet (ved deres Colombia-ekspert og stedlige representant), og Universitetet i Oslo. De nye signalene som har kommet fra Justisdepartementet, med statssekretær Atle Hamars reise som bakgrunn, viser at våre bekymringer i aller høyeste grad har vært berettigede.

Justisdepartementet følger opp tidligere NOAS-forslag

«Vi har i vel halvannet år etterlyst en alternativ prosedyre for colombianske borgere som er forfulgt for å ta seg til Norge,» sier Jan Jørgensen, generalsekretær i NOAS. NOAS ønsker velkommen statssekretær Atle Hamars uttalelse om at myndighetene nå vil benytte kvoten for å ta ut spesielt utsatte colombianere (mr-arbeidere og personer på dødslistene) via norsk konsulat og ambassade. Samtidig må det understrekes at en kvoteordning aldri må erstatte den retten man har (i henhold til Flyktningkonvensjonen) til å finne asyl i et annet land. Ikke bare de som kommer hit via kvoten må betraktes som legitime flyktninger.

Hvilke kriterier?

I så måte gjenstår ennå en avklaring av hvilke kriterier norske flyktningmyndigheter vil legge til grunn for behandlingen av søknadene til nåværende og fremtidige asylsøkere fra Colombia. Disse har levd i usikkerhet i lang tid, og deres situasjon må klargjøres med det aller første. NOAS tar det for gitt at en fornyet behandling av søknadene må følge våre anbefalinger i retning av at en rekke saker må innvilges opphold, rett og slett fordi det er for farlig å returnere disse menneskene.

Aktuelle lenker:
Bakgrunnen for Colombia-sakene, bakgrunn fra NOAS