fbpx
top

Regjeringen vil ha økt kontroll av UDI

Fra nå av skal UDI styres gjennom formelle og skriftlige prosedyrer. Det skal ikke herske noen tvil om hva som er praksis i utlendingspolitikken, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) til Aftenposten. Han legger i dag frem en rapport der han lanserer flere forslag for å unngå fremtidige "MUF-saker". NOAS er kritisk til Hanssens rapport. – Vi advarer mot grep som innskrenker UDIs handlingsrom som faginstans. Vi frykter at dette kan redusere UDIs skjønn i enkeltsaker, og at UDI blir så forsiktig at uavhengigheten står i fare, sier fungerende generalsekretær Sylo Taraku. Han frykter at nye og nitide rutiner vil gå ut over saksbehandlingstiden, som allerede er svært lang.