fbpx
top

– Regjeringen velger enkleste vei ut

Regjeringen åpner nå for å behandle søknad om arbeidstillatelse fra Maria Amelie etter at hun har blitt sendt ut. Det varsles en regelendring som gjør at brudd på utlendingsloven fra asylsøkere ikke skal være til hinder for å få behandlet slike søknader. Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS, anklager Regjeringen for å ha valgt enkleste vei ut i saken. Hun ønsker seg politikere som tør å stille krav til Utlendingsnemnda (UNE) om at de i større grad skal kunne gi opphold på humanitært grunnlag.

wewet