fbpx
top

Regjeringen varsler nye asylinnstramnigner

Regjeringen varsler flere asylinnstramninger, skriver Klassekampen. – Vi er selvsagt bekymret for den nye, harde linjen norske myndigheter har lagt seg på, sier Sylo Taraku, seniorrådgiver i NOAS. Han vil ikke spekulere i hva slags innstramminger Storberget ser for seg framover, men sier at norske myndigheter generelt lar seg inspirere av innstramminger i andre land. – Når Norge, som i andre henseender støtter FNs autoritet, fremmer så kontroversielle innstramminger, returnerer asylsøkere til Bagdad og så videre, kan det brukes i andre land for å rettferdiggjøre en strammere politikk. Vi går inn i en ond sirkel. Norge bør være et foregangsland i Europa for høyere standarder for behandling av asylsøkere, mener han.


– Vi er selvsagt bekymret for den nye, harde linjen norske myndigheter har lagt seg på, sier Sylo Taraku, seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas).

Han vil ikke spekulere i hva slags innstramminger Storberget ser for seg framover, men sier at norske myndigheter generelt lar seg inspirere av innstramminger i andre land.

– Det er et problem at den danske debatten legger føringer for norsk asylpolitikk, sier han.

Taraku mener Norge n å bidrar til å senke standarden for asyl i Europa.

– Når Norge, som i andre henseender støtter FNs autoritet, fremmer så kontroversielle innstramminger, returnerer asylsøkere til Bagdad og så videre, kan det brukes i andre land for å rettferdiggjøre en strammere politikk. Vi går inn i en ond sirker. Norge bør være et foregangsland i Europa for høyere standarder for behandling av asylsøkere, mener han.

Taraku mener at land som mottar en relativ høy andel asylsøkere, som Italia og Norge, må jobbe for å få en ansvarsfordeling mellom europeiske land, slik at land med få asylsøkere må ta noe mer ansvar.

– Det kan på sikt også Norge være tjent med, sier han.