fbpx
top

Regjeringen svikter syrere

Regjeringen skyver kommunene foran seg når de sykeste syrerne nå avvises som overføringsflyktninger til Norge. Hadde regjeringen villet, kunne den i stedet kommet opp med nødvendige tiltak for nettopp å hjelpe dem som trenger det mest. 

– NOAS er skuffet over at regjeringen nå løper fra egne løfter, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå.

Ordningen med kvoteflyktninger er nettopp en ordning for å sikre at noen av de mest sårbare flyktningene kan gjenbosettes i land hvor de både er trygge og kan få tilgang til nødvendig medisinsk og annen oppfølging. Borgerkrigen i Syria er en av de grusomste konfliktene i verden og den største flyktningekatastrofen internasjonalt siden 2. verdenskrig. Det burde ikke overraske noen at det er mange flyktninger fra Syria som er syke, sårbare, handikappede og bombeofre. Og at det er blant disse FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR ønsker at norske myndigheter finner dem som har størst behov for å komme med på den norske kvoteordningen.

– Dersom regjeringen mener alvor med å sikre at de som virkelig trenger beskyttelse og hjelp, skal få det, burde de invitere kommunene til dialog om hva som er nødvendige tiltak for at norske kommuner skal kunne ta imot skadede og traumatiserte barn og voksne på best mulig måte. I stedet velger regjeringen å avvise dem som trenger hjelpen mest. Det er å svikte sine egne løfter, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå

Stans Dublin-returer av syrere
I tillegg til å hente ut mennesker som har stort behov for trygghet, hjelp og oppfølging, burde regjeringen stanse returer av syriske flyktninger til andre land i Europa. Den europeiske Dublin-forordningen gir norske myndigheter rett, men ikke plikt til å returnere asylsøkere til det land i Europa hvor de først har blitt registrert. NOAS mener det er fullstendig urimelig når norske myndigheter vil returnere traumatiserte krigsofre – voksne og barn – tilbake til land som Bulgaria, Malta og Italia. Malta er eneste europeiske land som konsekvent internerer alle asylsøkere. Samtidig er det anerkjent at den vesle øystaten i Middelhavet får langt flere båtflyktninger enn landet kan hanskes med – og overføringsflyktninger hentes fra Malta til andre europeiske land. Bulgaria har ikke et mottaksapparat som håndterer et voksende antall syriske flyktninger. Et par av interneringssentrene for flyktninger i Bulgaria har blitt kritisert av UNHCR.

Italia har i løpet av de fem første månedene i år mottatt 40.000 båtflyktninger og står overfor en langt større utfordring enn Norge.

Amnesty ber om midlertidig beskyttelse
– Norge bør i tillegg til flyktningkvoter også gi midlertidig beskyttelse til et større antall flyktninger på særskilt grunnlag som medisinsk og humanitært visum i tillegg til arbeids- og studievisum. Norge må også gjøre det lettere og tryggere å søke asyl og visum fra Syrias naboland, sier generalsekretær John Peder Egenæs. NOAS støtter Amnesty’s oppfordring til regjeringen.

Les Amnesty’s uttalelse her: http://www.amnesty.no/aktuelt/ynkelig-av-regjeringen

Les mer om regjeringens nei til flere skadde og traumatiserte syriske flyktninger: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Norge-sier-nei-til-flere-syke-syriske-flyktninger-7603349.html#.U57jP_nV-m0 og http://www.aftenposten.no/webtv/–Norge-burde-gatt-foran_-men-vi-gjor-ikke-det-vi-kan-7606328.html#.U6AHUvl_tGx

Les mer om UNHCRs bekymring for retur av flyktninger til Bulgaria: https://www.noas.no/norge-returnerer-til-bulgaria-unhcr-bekymret/