fbpx
top

Regjeringen må hindre at også traumatiserte syrere kastes ut av Norge

Justisminister Anders Anundsen må sørge for at ny instruks til UDI fastslår at personer med sterk tilknytning til Norge skal få sin sak behandlet her. Dette må gjelde både personer som har hatt oppdrag for norske styrker og utsatte grupper som av sterke humanitære grunner ikke bør sendes frem og tilbake i Europa.

Dublin-forordningen legger til grunn at det europeiske land hvor en asylsøker først er registrert, skal behandle asylsøkerens sak. Men forordningen innebærer ingen plikt for norske myndigheter til å sende asylsøkere med sterk tilknytning til Norge eller spesielt vanskelig humanitær situasjon tilbake til et annet europeisk land.

Dagens praksis er svært streng, og det humanitære rommet i slike Dublin-saker benyttes i svært få saker.

Etter at norske myndigheter først avviste å behandle saken til den afghanske kamptolken Faizullah Muradi, har Statsminister Erna Solberg nå bedt justisminister Anders Anundsen om en ny vurdering av behandling av saker for afghanske tolker som rammes av Dublin-forordningen. Denne vurderingen må komme raskt. Både for å vise at norske myndigheter står ved sitt løfte om å ta et særlig ansvar for dem som har satt eget liv i fare ved å utføre nødvendige oppdrag for de norske styrkene i Afghanistan. Men også for å hjelpe Muradi ut av en uverdig og vanskelig situasjon i Italia.

NOAS oppfordrer justisministeren til å benytte en slik gjennomgang til å sikre at regelverket blir i samsvar med det folk flest oppfatter som en human og rettferdig asylpolitikk, hvor Norge tar sitt ansvar for mennesker på flukt. Det innebærer at traumatiserte asylsøkere fra Syria og andre hardt rammede flyktninger ikke sendes som pakkepost rundt omkring i Europa. NOAS har nå saker for syriske flyktninger som norske myndigheter, med henvisning til Dublin-forordningen, vil sende til Italia og Malta. Begge land med en langt større belastning på sitt mottaksapparat for flyktninger enn det Norge har.

En palestinsk kvinne har flyktet med sine to mindreårige barn fra Yarmok, den permanente flyktningeleiren for statsløse palestinere i Syria. Bilder fra den ekstreme humanitære situasjonen i Yarmok har gått verden rundt. Norske myndigheter vil returnere den sterkt traumatiserte lille familien til Italia.

To syriske brødre i 20-årene kom med en båt som forliste i Middelhavet på vei fra Tripoli til Lampedusa 13. oktober 2013. Rundt 300 mennesker druknet. Brødrene ble plukket opp at et maltesisk redningsskip som tok dem til Malta. Den ene mistet sin kone og sønn i forliset. Maltesiske myndigheter internerte brødrene og nektet dem å lete etter sine kjære, siden båten gikk ned i Italiensk farvann. På grunn av behandlingen i Malta har brødrene flyktet videre til Norge. Her møtes de av vedtak om retur til Malta. Dette til tross for at brødrene der risikerer fengsling for å ha forlatt Malta på irregulær måte.

NOAS oppfordrer justisminister Anundsen til å komme med mer enn å lage en spesialinstruks for Faizullah Muradi. Regjeringen har nå mulighet til å vise handlekraft og bevise at det ikke er tomme ord at norske myndigheter tar ansvar for mennesker som setter eget liv i fare for norske styrker og at regjeringen mener alvor når den sier at Norge tar vår del av ansvaret for flyktninger fra krigshelvete i Syria.

Kontaktpersoner i NOAS:
Generalsekretær Ann-Magrit Austenå, tel: +47 95 92 64 48
Rådgiver Jon Ole Martinsen:, tel: +47 40 49 36 89