fbpx
top

Regjeringen må hente flere asylsøkere fra Hellas

I løpet av det siste halvåret har over 60.000 asylsøkere strandet i Hellas. Greske myndigheter melder om overfylte mottak og flyktningleirer som ligger langt under internasjonale standarder. Men grensene nordover er stengt, og bare snaut 600 asylsøkere er returnert fra Hellas til Tyrkia.

Fra 9. mars har Balkan-landene stengt grensene nordover fra Hellas via Makedonia. EU inngikk seinere i mars en politisk avtale med Tyrkia, som innebærer at fra 20. mars skulle alle asylsøkere som ulovlig krysset Egeerhavet fra Tyrkia til Hellas returneres til Tyrkia. Så langt har bare snaut 600 blitt returnert, fordi de greske appell-komiteene ikke anser Tyrkia som et trygt tredjeland for mange asylsøkere. Ingen av de syriske flyktningene som frivillig har returnert til Tyrkia, har fått midlertidig beskyttelse i landet.

Hellas ble lovet «en armé» av europeiske tolker, asyleksperter og grensepatruljører fra andre EU-land som bistand til å gjennomføre avtalen med Tyrkia. De europeiske fagfolkene skulle formidles gjennom EUs asylkontor på Malta, EASO, hvor også Norge er medlem. I slutten av september hadde bare 70 av de lovede 400 ekspertene og 83 av de lovede tolkene kommet til Hellas.

Regjeringen foreslår å videreføre bistand til det europeiske asylkontoret (EASO) med norsk personell til de såkalte «hotspots» eller oppsamlingssteder for asylsøkere på de greske øyene. Det er nå rundt 14.000 asylsøkere fordelt på fem hotspots på fem greske øyer, som samlet ikke har mottakskapasitet til flere enn 7.500.

Norge har også lovet å bidra i EUs relokaliseringsprogram, med til sammen 1 500 plasser tilgjengelig for relokalisering av asylsøkere fra Hellas og Italia til Norge i 2016 og 2017. Plassene fra Italia og Hellas ble stilt til rådighet i henholdsvis august og september, men de første titalls asylsøkerne kommer ikke fra Hellas til Norge før i månedsskiftet oktober/november.

På grunn av den ekstremt vanskelige situasjonen for strandede asylsøkere i det gjeldsrammede Hellas, har NOAS sammen med sju andre organisasjoner oppfordret regjeringen om i det minste å avhjelpe situasjonen med å hente 500 flere asylsøkere fra Hellas.

– Vi mener det samlede antallet relokaliserte asylsøkere fra Hellas og Italia til Norge må bli minst 2000 i løpet av 2016 og 2017, sier NOAS’ generalsekretær Ann-Magrit Austenå.

Se brevet til Erna Solberg.