fbpx
top

Regjeringen kommer med en tydeliggjøring av regelverket om lengeværende barn

Regjeringen har i dag uttalt at det kommer en tydeliggjøring av regelverket om lengeværende barn, hvor det presiseres at barns tilknytning til riket skal tillegges mer vekt.

NOAS er positive til at det nå kommer en slik tydeliggjøring av regelverket som medfører at flere barn får bli i Norge. Vi er også svært positive til at barna skal få en mulighet til å bli hørt. Det er også positivt at UNE sin praksis i disse sakene skal evalueres om ett år. Det er dog skuffende at man ikke velger å berostille sakene til barna det gjelder, for å sikre at alle får en ny behandlnig i tråd med regjeringens tydeliggjøring av regelverket.

Dette viser at UNE praktisering av utlendingsforskriftens § 8-5 har vært for streng og at regjeringen her kommer med et klart korrektiv til praksisutviklingen i UNE de siste årene.

Les nyhetsopplsaget på nrk her