fbpx
top

Regjeringen bevilger 329 millioner for å styrke Schengen-grensene

Konstituert generalsekretær Sylo Taraku i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) stiller seg mer avventende til regjeringens tilslutning. – Det gjenstår ennå å se hva disse pengene skal brukes på. Regjeringen har signalisert at de ønsker å være mer aktive i forhold til EUs asylpolitikk, og det er vi positive til. Men det forutsetter at Norge vil være med å bidra til å øke standardene for behandlingen av asylsøkere i Europa. (…) Ifølge Taraku burde regjeringen heller bevilge midler til andre tiltak enn å styrke Schengen-grensene. – Vi ville heller anbefalt regjeringen å bevilge midler til å bygge opp asylmottak i land som Hellas, som i dag nesten ikke har mottak. Eventuelt kunne man gitt pengene til NGOer som arbeider med å styrke asylsøkeres rettigheter i Europa. – Dessverre er det ingenting som tyder på at disse pengene vil gå til å styrke asylsøkeres sikkerhet. Mest sannsynlig vil de gå til å styrke grensekontrollen ytterligere, sier han.

.