fbpx
top

Redd Barna støtter rettshjelpsdugnaden

Redd Barna gir sin støtte til Rettshjelpsdugnaden for de lengeværende barnas rettsikkerhet. Det er nylig vedtatt kompliserte regler om en engangsløsning for noen av de lengeværende barna, og i høst vedtas regler om en varig ordning. Dugnaden skal sikre at alle lengeværende barn får samme mulighet til å presentere saken sin for dem som fatter avgjørelser. Vi trenger alle gode støttespillere og er glad for å ha Redd Barna med på laget!

Les mer her:
http://www.reddbarna.no/nyheter/redd-barna-stoetter-rettshjelpdugnad

Les mer om rettshjelpsdugnaden her
https://www.facebook.com/rettshjelpsdugnad/info
https://www.noas.no/bli-med-pa-dugnad-like-muligheter-til-rettshjelp-for-lengevaerende-barn/

Les mer om engangsløsningen her:
https://www.noas.no/hvem-gjelder-engangslosningen-for/