fbpx
top

Reagerer på tvangsutsendelse av barn

Norske myndigheter har nylig sendt ut 52 nye irakiske asylsøkere til Bagdad, etter en samordnet aksjon fra Politiet. I den aktuelle gruppen befinner det seg barn som har vært i landet i mer enn fire år. Juridisk rådgiver i NOAS Andreas Furuseth mener Utlendingsnemnda her legger mer vekt på innvandringsregulerende hensyn enn barnets beste, i strid med utlendingsforskriften fra 2007 og politiske signaler fra Regjeringen: – UNE legger noen ganger mer vekt på kontroll og straff, hvis for eksempel en familie ikke har forlatt Norge etter fristen for utsendelse. Men det er ingen ting i forskriften som tilsier at dette skal veie tyngre enn hensynet til barnets tilknytning til Norge, sier han.

asfas