fbpx
top

Rødgrønn familiekarantene

Regjeringen har varslet at den vil fremme en lov som innebærer at asylsøkere som får oppholdstillatelse i Norge av ”sterke menneskelige hensyn” skal avskjæres fra kontakt med sin ektefelle og barn i minst 6 år (når vi regner med saksbehandlingstiden). At man er i arbeid og kan forsørge sin familie skal ikke gi unntak. Premisset om at de som vil rammes av et slikt tiltak ikke har behov for beskyttelse – og dermed trygt kan returnere til hjemlandet og gjenoppta sitt familieliv der – kan nok begrunnes teoretisk, men vil ikke finne støtte i virkeligheten.