fbpx
top

– Rått og umenneskelig

UDI har besluttet å gå til rettssak mot 46 avslåtte asylsøkere for å tvinge dem til å forlate asylmottakene. Det er første gang en norsk regjering går til dette drastiske tiltaket.

UDI har besluttet å gå til rettssak mot 46 avslåtte asylsøkere for å tvinge dem til å forlate asylmottakene. Det er første gang en norsk regjering går til dette drastiske tiltaket.
– Vi har dokumentert overfor Stortinget og Regjeringen at dem som nå skal settes på gaten, omfatter voldtektsofre, torturofre og tidligere politiske fanger, sier fung. generalsekretær i NOAS Rune Berglund Steen. – For oss som møter disse menneskene og vet hva de har vært igjennom, er det å sette dem på gaten og sulte dem ut av landet å regne for enda et overgrep.

Asylsøkere med endelig avslag har plikt til å forlate landet. Det må likevel være begrensninger for hvor brutale midler norske myndigheter skal kunne bruke for å oppnå dette målet.

– Både Etiopia og Eritrea er diktatoriske regimer som begår massive menneskerettsovergrep. Mange er simpelthen livredde for å reise tilbake. Vi tror konsekvensen blir at flere vil ende med å leve under umenneskelige forhold i Norge.