fbpx
top

Rapportlansering: «Statsløse i norsk rettspraksis»

NOAS lanserer rapporten «Statsløse i norsk rettspraksis» – En analyse av statsløses stilling i Norge fem år etter FNs høykommissær for flyktningers kartlegging. Velkommen til digital lansering 19. november!

Lanseringen streames på Facebook

Rapporten følger opp UNHCRs tidligere arbeid med statsløshet i Norge. I 2015 kartla UNHCR Norges oppfyllelse av forpliktelsene etter FN-konvensjonen om statsløses stilling av 1954 og FN-Konvensjonen om begrensning av statsløshet av 1961. Kartleggingen konkluderte med at norsk lovgivning og praksis på flere områder var i strid med konvensjonene, og UNHCR anbefalte en rekke tiltak for å sikre at forpliktelsene oppfylles.

Program

11.00: Velkommen ved Kai Eide, styreleder i NOAS
11.05: Presentasjon av rapporten – Marek Linha, juridisk rådgiver i NOAS
11.25: Kommentar fra Hanne Krogenæs, advokatfirmaet Sulland. Krogenæs har vært konsulent for UNHCR som nasjonal ekspert på statsløshet
11:35  Kommentar fra Wilfried Buchorn, Deputy Representative, UNHCR Norden og Baltikum
11.45: Innlegg fra Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge
11:50: Kommentar fra Adele Matheson Mestad, direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
11.55: Avslutning – Kai Eide, styreleder i NOAS