fbpx
top

Rapportlansering: Barnets beste i utvisningssaker

Utlendingsdirektoratets (UDIs) vurderinger av barnets beste i utvisningssaker har grove mangler viser rapport som NOAS og Redd Barna lanserer 4. mars.

I saker NOAS ser i rettshjelpsarbeidet, der en forelder har blitt utvist med innreiseforbud, er det innhentet svært lite informasjon om barnet. Barnets beste vurderinger i vedtakene domineres av standardtekst. Det er alvorlig for barns rettsikkerhet at UDI, uten å ha innhentet informasjon om hvordan barnet har det, allikevel fatter vedtak som fratar barn det viktigste de har: mamma eller pappa.

Det viser rapporten «Barnets beste i utvisningssaker», der vi gjennomgår 10 utvisningsvedtak som rammer barn. Hvordan kartlegger norske myndigheter barnets situasjon før mor eller far utvises og nektes innreise til Norge for en lang periode? Hvordan begrunner UDI at det er i tråd med FNs barnekonvensjon å skille et barn fra mor eller far? Ses barna som selvstendige rettssubjekter, med egne rettigheter? Rapporten kommer med klare anbefalinger til forvaltningen og politikere.

Tid: 4. mars kl. 08:45 – 10.00
Sted: Advokatfirmaet Wiersholm, Dokkveien 1, Oslo

Påmelding til ral@noas.org innen 2. mars.

8:15-8:45: Servering
8:45-8:50: Velkommen v/Wiersholm og Kai Eide, styreleder i NOAS
8:50-9:15: Presentasjon av funn og anbefalinger i rapporten v/Mona Reigstad Dabour og Jon Ole Martinsen, seniorrådgivere i NOAS
9:15-9:25: Kommentarer fra advokat Olga Halvorsen, leder av Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett
9:25-9:35: Kommentarer fra Utlendingsdirektoratet (tbc)
9:35-10:00: Panelsamtale med innvandringspolitiske talspersoner i de politiske partiene

Kai Eide, styreleder i NOAS, leder programmet.

Se Facebook-event