fbpx
top

Rapport om brudd på asylsøkernes menneskerettigheter i Hellas

Situasjonen for asylsøkere i Hellas er alarmerende. Tusenvis av asylsøkere lever under uverdige forhold, og uten noen form for rettssikkerhet. Sjansene for å få beskyttelse i Hellas er tilnærmet lik null. Å overføre asylsøkere til Hellas er uansvarlig. Dette er konklusjonen i en rapport som Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Den norske Helsingforskomiteen og Greek Helsinki Monitor legger frem i dag.Rapporten bygger på organisasjonenes egne undersøkelser i Hellas i mars 2008. – En asylsøker har større sjanse for å bli banket opp av politiet i Hellas enn å få asyl, sier avdelingsleder Sylo Taraku i NOAS.

Situasjonen for asylsøkere i Hellas er alarmerende. Tusenvis av asylsøkere lever under uverdige forhold, og uten noen form for rettssikkerhet. Sjansene for å få beskyttelse i Hellas er tilnærmet lik null. Å overføre asylsøkere til Hellas er uansvarlig.
 
Dette er konklusjonen i en rapport som Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Den norske Helsingforskomiteen (DNH) og Greek Helsinki Monotor (GHM) legger frem i dag.Rapporten bygger på organisasjonenes egne undersøkelser i Hellas i mars 2008.
 
– En asylsøker har større sjanse for å bli banket opp av politiet i Hellas enn å få asyl, sier avdelingsleder Sylo Taraku i NOAS. Han har vært med å undersøke forholdene for asylsøkere i Hellas, og i den forbindelse har han snakket med flere som har opplevd å bli mishandlet av gresk politi. – Det er uverdig at en som flykter fra sitt hjemland i håp om å få beskyttelse i Europa i stedet blir banket opp av politiet i et EU-land.
 
Asyladvokaten Spyros Rizakos fra Greek Helsinki Monitor har selv vært vitne til hvordan politiet slår asylsøkere. – Man vet aldri hva som kan skje med en asylsøker når han er i politiets hender i Hellas, sier han. 
 
I 2007 mottok Hellas 25 113 asylsøkere, men bare 163 av dem fikk oppholdstillatelse. Det finnes kun ca. 750 mottaksplasser. – Vi har sett tilfeller der både småbarnsfamilier og enslige mindreårige har måttet bo i parker, sier Berit Lindeman, rådgiver i Den norske Helsingforskomiteen.
 
Det er ikke vanskelig å forstå at mange asylsøkere foretrekker å dra videre til et annet europeisk land for å søke beskyttelse. Men fordi Hellas er det første landet de kom til, skal imidlertid saken deres behandles der i henhold til Dublin-regelverket, et EU-regelverk som også Norge og Island er en del av.
 
En forutsetning for Dublin II-forordningen, var at vurderingen av om en asylsøker har behov for beskyttelse er tilnærmet lik i alle medlemsland, men organisasjonene mener at deres rapport viser at dette fremdeles bare en ambisjon, langt fra realitetene. Organisasjonene mener videre at dette regelverket representerer et uverdig sjansespill med muligheten til å søke beskyttelse i Europa. Derfor oppfordrer de alle europeiske land om å slutte å overføre asylsøkere til Hellas og heller realitetsbehandle sakene selv, hvilket det er full mulighet til etter Dublin-regelverket. Videre oppfordrer organisasjonene greske myndigheter til å sikre at deres asylsystem oppfyller Hellas’ internasjonale forpliktelser.
 
Asylsøkernes håpløse situasjon ble for øvrig uttrykt på en treffende måte av en afghansk asylsøker organisasjonene snakket med i Athen: ”Vi får verken hjelp i Hellas eller mulighet til å prøve oss i et annet europeisk land”.
 
Rapporten ”Et uverdig sjansespill om asyl i Europa – Asylprosessen i Hellas og Dublin II-forordningen” kan lastes ned her:
Den engelske versjonen kan lastes ned her:
 
 
For mer informasjon kontakt:
 
 
Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)  
Generalsekretær Morten Tjessem, Tlf. 97 08 25 41, morten.tjessem@noas.org
Avdelingsleder Sylo Taraku, Tlf 97 18 01 76, sylo.taraku@noas.org
 
Den norske Helsingforskomiteen
Generalsekretær Bjørn Engesland, Tlf. 95 75 33 50 , engesland@nhc.no
 
Greek Helsinki Monitor
Talsmann Panayote Dimitras, Tlf: 0030 21 03 47 22 59, panayote@greekhelsinki.gr
Juridisk rådgiver Spyros Rizakos, Tlf: 0030 69 77 28 09 84, SpyrosR@freemail.gr