fbpx
top

Publikasjoner

Her samler vi NOAS’ rapporter og andre publikasjoner.

Rapporter om ulike tema:
2017 – Har du en sak? Marginal domstolsprøving av landfaglig informasjon (PDF)
2016 – A critical review of Turkey’s asylum laws and practices (PDF)
2016 – Over eller under 18? Aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere (PDF)
2015 – Frihet først. En rapport om alternativer til internering (PDF)
2014 – Enslige mindreårige asylsøkere. Anbefalinger til norske myndigheter (PDF)
2014 – Detention of Asylum Seeekers. Norway’s international obligations, domestic law and practice (PDF)
2013 – Monitorering av tvangsretur. Anbefalinger for en tilsynsordning som oppfyller Returdirektivet (PDF)

2013 – Asyldebatten og sentrale asylpolitiske hendelser 1980-2013 (PDF)
2011 – The Italian approach to asylum. System and core problems (PDF)
2011 – Retur til hva? Norsk praksis overfor statsløse palestinske asylsøkere (PDF)
2010 – Fakta på bordet. NOAS’ anbefalinger for bedre opplysning av asylsaker i første instans (PDF)
2009 – Utfordringer i norsk asylpolitikk 2009-2013 (PDF)
2009 – Out the Backdoor. The Dublin II Regulation and illegal deportations from Greece (PDF)
2008 – Asylsøkernes møte med det offentlige (PDF)
2008  – Et uverdig sjansespill om asyl i Europa. Rapport om brudd på asylsøkeres rettigheter i Hellas (PDF)
2008 – A Gamble With the Right to Asylum in Europe. Greek asylum policy and the Dublin II Regulation (PDF)
2006 – «Mamma vet hvor gammel jeg er». Aldersvurderingen av enslige mindreårige asylsøkere (PDF)
2005 – Utfordringer i norsk asylpolitikk 2005-2009 (PDF)
2002 – Overføringen av tsjetsjenske asylsøkere fra Norge til Hellas (PDF)
2000 – NOAS rapport fra besøk i mottak. (PDF)

Landrapporter:
2014 – Persecution and Protection in Somalia. A Fact-Finding NOAS Report (PDF)
2014 – Tro, håp og forfolgelse. NOAS’ rapport om kristne konveritter fra Iran (PDF) 
2012 – 13 months of sunshine? Rapport fra faktasøkende reise til Etiopia (PDF)
2012 – Amnesty International’s Public Statement on the Russian Federation (PDF)
2003 – Etiopia. Faktasøkende reise (PDF)
2002 – NOAS’ landrapport fra Bosnia Hercegovina (PDF)
2001 – NOAS’ rapport om Nord-Irak (PDF)

Årsrapporter:
Les NOAS’ årsrapporter her.

Andre publikasjoner:
2013 – Asylpolitikk på 1-2-3 (PDF)