fbpx
top

Pressemelding: NOAS kritiserer returer av asylsøkere til Italia

Med de siste ukers dramatiske tilstrømning av asylsøkere til Italia fra sør, vil en allerede svært vanskelig situasjon for asylsøkere og flyktninger i landet trolig bli betydelig forverret. NOAS ber derfor om at norske myndigheter tar et selvstendig initiativ for å få med europeiske land på en samordnet stans i Dublin-returer til Italia. Hvis returer fører til at asylsøkere havner på gata, risikerer Norge og andre land å begå menneskerettighetsbrudd på linje med det som Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen har fastslått ble gjort mot asylsøkere som ble returnert til Hellas.


De uverdige forholdene for et stort antall asylsøkere og flyktninger i Italia har vært kjent i årevis. Med de siste ukers dramatiske tilstrømning av asylsøkere via Lampedusa, vil situasjonen etter alt å dømme bli betydelig forverret.

I disse dager utgir Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) en rapport som beskriver forholdene for asylsøkere og flyktninger i Italia, basert på reiser til landet.

Selv om Italia både har en asylprosedyre og et nettverk av asylmottak, er kapasiteten langt fra tilpasset behovet. De italienske statlige myndighetenes ansvarsfraskrivelse viser seg særlig i mangelen på nødvendig hjelp til personer som innvilges oppholdstillatelse. Dette er hovedgrunnen til at asylsøkere og flyktninger forlater Italia og reiser til for eksempel Norge. Norge sender imidlertid så godt som alle tilbake, blant annet med henvisning til Dublin-regelverket.

På grunn av den siste tidens dramatiske utvikling, ber NOAS om at norske myndigheter tar et selvstendig initiativ for å få med europeiske land på en samordnet stans i Dublin-returer av asylsøkere til Italia. Dette fram til det har blitt klart at Italia stiller med tilstrekkelig mottakskapasitet. Hvis returer fører til at asylsøkere havner på gata, risikerer Norge og andre land å begå menneskerettighetsbrudd på linje med det som Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen har fastslått ble gjort mot asylsøkere som ble returnert til Hellas.

Et minstekrav til norske myndigheter må være at de undersøker situasjonen til individuelle sårbare asylsøkere og flyktninger, som enslige mindreårige, enslige foreldre med små barn, og syke, for å få bekreftet at de får et lokalt tilbud etter retur til Italia. Hvis så ikke er tilfelle, må Norge unnlate å returnere, for å unngå å bryte med våre humanitære og menneskerettslige forpliktelser.

Kontakt: Kommunikasjonsrådgiver Ingvald Bertelsen 97 56 39 41