fbpx
top

Helsesenteret får Annette Thommessens minnepris 2013

Annette Thommessens minnepris 2013 tildeles de frivillige medarbeiderne på helsesenteret for papirløse migranter. Minnefondet deler samtidig ut en hederspris til barnepsykiater og samfunnsdebattant Aina Basilier Vaage.

Annette A. Thommessen (1932 – 94), stiftet NOAS i 1984 og ledet organisasjonen til sin død. Annette A Thommessens minnepris er en støtte til personer, organisasjoner eller prosjekter som i spesiell og utmerket grad har gjort en innsats for å skape forståelse for asylsøkere og flyktningers situasjon i Norge.

Helsesenteret for papirløse migranter ble etablert 1.mars 2009. Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors. Helsesenteret tilbyr gratis helsehjelp til alle irregulære migranter som oppholder seg i Norge.

Helsesenteret hadde rundt 150 aktive frivillige i 2012 – bestående av leger (ulike spesialister som gynekolog, psykiatere, nevrolog), psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, kiropraktorer, jordmødre, bioingeniører, farmasøyter og miljøarbeidere, inkludert ca 20 frivillige telefontolker. Det totale pasientantallet var 1570.

Styret i Stiftelsen Annette Thommessens minnefond ønsker å synliggjøre og gi et bidrag til det verdifulle arbeidet som utøves ved Helsesenteret. De frivilliges innsats er helt avgjørende for å gi bistand til en av de mest sårbare gruppene i Norge – en gruppe som i dag kun har rett på akutt helsehjelp. Frivillige ved Helsesenteret har brukt sine erfaringer inn i den offentlige debatt og bidratt til å øke forståelsen og kunnskapen om særskilte utfordringer for denne gruppen. Med prisen følger kr 20.000.- til støtte til de frivilliges arbeid på helsesenteret.

Styret i Annette Thommessens minnefond har videre valgt å dele ut en hederspris til barnepsykiater og samfunnsdebattant Aina Basilier Vaage. Vaage har jobbet som psykiater og overlege ved Barnepsykiatrisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus siden 1990, og har skrevet doktorgrad om psykisk helse hos vietnamesiske flyktninger. Vaage har gjennom flere år jobbet som behandler for barn ved Dale asylmottak, Norges største mottak. Styret i minnefondet vil hedre Aina Basilier Vaage for hennes langvarige engasjement for asylbarna, og for måten hun har brukt sin faglige tyngde til å synliggjøre barnas situasjon, og da spesielt de lengeværende barna. Vaage har beskrevet de alvorlige helsemessige konsekvensene det har for barn å leve i mottak i flere år i en uavklart livssituasjon.

Prisen tildeles de frivillige på helsesenteret ved bioingeniør Gry Skår, og Aina Basilier Vaage stiller selv for å motta hedersprisen. Arrangementet foregår torsdag 23. mai kl 18.00 i forbindelse med generalforsamling i NOAS på Miljøhuset, i Grensen 9.

Pressekontakter:

For minnefondet: Ingrid Thommessen, datter av Annette Thommessen, tlf: 959 62 174.

For helsesenteret: Daglig leder for helsesenteret for papirløse, Frode Eick, tlf: 48890560
Aina Basilier Vaage: 971 45 037