fbpx
top

Press på regjeringens arbeidsnekt overfor asylsøkere

I dag er det bare et lite mindretall av asylsøkerne i Norge som får mulighet til å søke arbeid. Dette forholdet har NOAS tatt opp med regjeringen og med kommunalkomiteen i Stortinget. SV følger nå opp forslag fra utvalgsleder og tidligere Ap-statsråd Gunnar Berge og vil gi asylsøkere midlertidig arbeidstillatelse. 

SV følger opp forslag fra utvalgsleder og tidligere Ap-statsråd Gunnar Berge og vil gi asylsøkere midlertidig arbeidstillatelse.

I dag er det bare et lite mindretall av asylsøkerne i Norge som får mulighet til å søke arbeid. Grunnen er det særnorske, strenge kravet om å framlegge pass for å få midlertidig arbeidstillatelse. Dette er et forhold NOAS har tatt opp med regjeringen og kommunalkomiteen i Stortinget. I Sverige og Finland aksepteres alle typer identifisering for arbeidstillatelse umiddelbart eller etter tre måneder i landet.

I Sverige får alle asylsøkere som venter på å få sin søknad om beskyttelse delta i arbeidslivet etter fire måneders venting. I Finland har alle asylsøkere lovhjemlet rett til arbeid etter venting i seks måneder. Danmark har nektet asylsøkerne rett til å arbeide, med det resultat at 50% av alle mannlige asylsøkere er i svart arbeid. Nå vil Helle Thorning-Schmidt slippe asylsøkerne til på det danske arbeidsmarkedet.

Heikki Holmås, SV, varsler overfor TV2 kamp om regjeringens manglende arbeidslinje i asylpolitikken. Se innslaget her