fbpx
top

Politiet må gi relevant informasjon

Etter at politiet i vår gikk ut med informasjon om at samtlige identifiserte gjerningsmenn bak overfallsvoldtektene i Oslo de siste par år har annen bakgrunn enn norsk, har NOAS forsøkt å få informasjon om eventuelle andre fellestrekk blant overgriperne. NOAS ønsker å bidra med forslag til målrettede tiltak, og vi vil fortsette å be politiet om å formidle relevant informasjon om gjerningsmannens profil, skriver generalsekretær Morten Tjessem i et debattinnlegg i Aftenposten.

Av Morten Tjessem generalsekretær, NOAS


Overfallsvoldtekter.
Etter at politiet i vår gikk ut med informasjon om at samtlige identifiserte gjerningsmenn bak overfallsvoldtektene i Oslo de

siste par år har annen bakgrunn enn norsk, har Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) forsøkt å få informasjon om eventuelle andre fellestrekk blant overgriperne.

«Vi er nødt til å sette ord på virkeligheten,» sa Hanne Kristin Rohde til A-magasinet 17. juli i år. Gjerningsmannens bakgrunn er selvsagt relevant når man skal se på årsaker, men det er uheldig at politiet begrenser seg til bare å fokusere på det faktum at gjerningsmannen er innvandrer, når man skal ut og informere om hvem som står bak disse sjokkerende hendelsene.

NOAS ønsker å bidra med forslag til målrettede tiltak. Da må vi imidlertid ha informasjon om eventuelle fellestrekk blant gjerningsmennene. Er det for eksempel snakk om personer som er uten lovlig opphold i Norge og lever et liv på utsiden av samfunnet? Etterforskningen må antas å ha avdekket slike forhold. Dette er spørsmål vi har stilt politiet – uten å få annet svar enn at det ikke er politiets oppgave å drive forskning om årsaker for voldtekt. Vi registrerer at politiet fortsetter å fastslå det samme som før når det gjelder overfallsvoldtektene – nemlig at det er innvandrere som står bak.


I et innlegg i Aftenposten 16. oktober spør Hanne Kristin Rohde i Oslo politidistrikt hvem som tar ansvar for å fange opp gjerningsmannen før voldtekt finner sted. Rohde retter en generell appell til «innvandrerne selv» om å bidra i å finne løsninger for bekjempelse av denne type kriminalitet. Vi tror intensjonen er den beste, men undrer oss over at Rohde ikke ser at en slik måte å kommunisere på faktisk bare bidrar til å stemple innvandrere som gruppe – og lite annet. Hva tenker hun egentlig at de 152 000 innvandrerne som bor i Oslo skal bruke profilen «bakgrunn fra et annet land» til?


Det er bra at Justisdepartementet nå har bestemt seg for å iverksette et omfattende forskningsprosjekt om bakgrunn for voldtekter i Norge. Det vil imidlertid ta tid før forskningen eventuelt kan gi et grunnlag for å diskutere tiltak. I mellomtiden vil vi fortsette å be politiet om å formidle relevant informasjon om gjerningsmannens profil.

Aftenposten 28. oktober 2009.