fbpx
top

Per du lyver?

NOAS svarer Per Sandberg om internasjonale konvensjoner

I en kommentar i Nettavisen 27. februar hevder Frps nestleder Per Sandberg at NOAS lyver om internasjonale konvensjoner og avtaler som forplikter Norge og norsk asylpolitikk.

Utgangspunktet er et intervju i Aftenposten 25. februar. Her varsler Per Sandberg at Frp vil halvere asylinnvandringen til Norge, frata asylsøkere ankemuligheter og kreve låste asylmottak for alle asylsøkere som ikke har fått opphold ennå.

NOAS ble av Nettavisen bedt om å kommentere forslagene. Vår vurdering er at dette er et politisk spill for galleriet, hvor Frp presenterer såkalte politiske løsninger som de ikke vil kunne gjennomføre i praksis. Årsaken er dels at forslagene innebærer brudd med internasjonale konvensjoner og avtaler som Norge er bundet av. Og dels at det ikke finnes andre partier med mulighet til stortingsrepresentasjon som vil støtte Frp-forslagene.

Per Sandberg anklager NOAS for å lyve og ber NOAS legge fram de hindringer vi mener ligger i konvensjoner eller avtaler som Norge har ratifisert. De finnes ikke, mener Sandberg.

Her kan du lese svaret fra NOAS: Per du lyver?